GALVET Centrum Obsługi Rolnictwa sklep internetowy

Shopping Cart
... is emptyCategories

Manufacturers
Quick Find

Use keywords to find the product you are looking for


Advanced Search
Information
Reviews
Write a review on this product!
Probe
Voices: 0

GALVET FORMALIN 37% (methanol >5) 5kg decontamination, disinfection

Without Tax: 23,63 zł
With Tax: 29,06 zł

Manufacturer: GALVET

Quantity:op

 Formalin

Composition: formaldehyde 36-38%,  methanol > 5

 

Properties and function - formaldehyde reacts with proteins causing denaturation, it kills bacterial spores, their vegetative forms and viruses and fungi. As the addition to fodders it is used as preservative and the addition to silages. 

Formalin compared with other disinfectants is less bound with organic substances therefore

its solutions  penetrate into the soil to a depth of 15 - 20 cm, acting effectively on microorganisms. It can be used in water solutions, gas state or aerosol, in pure form as well as in mixture with other chamicals.

Indications

decontamination of livestock buildings

decontamination of hatching machines

decontamination in wool chambers, of protective clothing, leathers and furs

Formalin is one of the most universal and best disinfectants of farm buildings, is used in all animal diseases including birds. It doesn't cause damage to disinfected materials so it is suitable for disinfection of valuables.

Directions for use

Decontamination of livestock buildings – mixture in proportion 50 g KMnO4 + 100 ml of formalin per 10 m3 for gas disinfection – rooms should be tight, and temperature in rooms  within the limits of 15 - 50 °C, optimal temperature is 30 - 50 °C. Apply at the relative humidity min. 70 %.

Formaldehyde vapor is obtained by apparatuses or in non-apparatus way. Into metal vessels, which volume is expected to be one-thousandth of volume of disinfected room, pour formalin, to which is added 50 % of water, and next potassium permanganate.Decontamination of hatching apparatuses - per 1m3 volume of disinfected hatching apparatus need 45g of formalin, to which is added 30g of potassium permanganate and 20 ml of water.

Decontamination of eggs for incubation - per 1m3 of room 30 ml of formalin 20 g KMnO4, 15 ml of water for a period of 20 minutes.

Formaldehyde in combination with the caustic soda is acting strongly on mould in refrigeration rooms.

 


Duration of use

° Two days in livestock buildings

° 30 minutes in hatching apparatuses

 

Storage: away from oxidizing materials at room temperature. Long-term storage, particularly in the low temperature causes formation of sludge (white fluff) in this case the solution carefully heated to a temperature of 50 °C.

 

Remarks: The mixture and the fumes are toxic, irritant and inflammable. Well protect the skin from direct contact.

 

Behaviour in case of:

 

  • poisoning: remove from exposure. Ensure peace/stillness/ in a half-lying position or in a sitting position. Protect from heat loss. In case of dyspnoeai / a feeling of shortness of breath / give oxygen. Because of the risk of pulmonary oedema provide transportation to the hospital.
  • contamination or spilling onto the skin: wash the skin with a lot of the running water. Do not use soap, antacids / alkaline agents - alkalizing agents/. Put sterile bandage on burns.
  • contamination of eyes: Rinse eyes for at least 15 minutes with big amount of cool water. An urgent need for ophthalmologic consultation in each case of contamination of eyes. 
  • poisoning by ingestion: do not induce vomiting, pass the white of chicken eggs to drinking, alternatively milk. Never give antacids. Provide transportation to the hospital.

Warning: Keep in the inaccessible space for children.

ATTENTION! Product is subject to ADR provisions. The product isn’t being sent by shipping company, possible only personal collection or after agreeing - delivery through the transport of the Galvet company.

Products available only for business entities!


In bookmark „Attachments” can be found  LEAFLET OF FORMALIN. 

Licence from the Minister of Health No. 3159/07

Expiration date of the licence: 31.12.2024

 

PRODUCT ADR, COST OF TRANSPORT: 80ZŁ NET PRICE UP TO 30KG

Ulotka informacyjna. Download file

There are currently no product reviews.

Write Review

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Rolnictwa:
Galvet Sp. zo.o.
Sowin 102, 48-316 Łambinowice
NIP 749-10-02-086
tel./fax +48 77 4311747,+48 77 4343005 
w godz. 7-15.30
tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
Logo Skype galvet102, galvet108, galvetdekamix 

NR KONTA 81 1090 2138 0000 0001 1016 7541
NR KONTA WALUTOWEGO IBAN: PL 62 1090 2138 0000 0001 1992 5598 BIC CODE WBKPPLPP
 
W przypadku awarii bądź problemów ze złożeniem zamówienia przez stronę www.sklep-galvet.pl prosimy o składanie zamówień telefonicznie: tel. stacjonarny 77/434 30 05 tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
See also:
ALDEKOL DESS FF 1L
images/Aldekol Des FF.jpg ALDEKOL DESS FF 1L ALDEKOL DES FF Właściwości: Aldekol Des FF jest silnie stężonym, pieniącym się środkiem do dezynfekcji powierzchniowej. Skuteczny wobec bakterii, wirusów i grzybów w zakresie grzybów  drożdżopodobnych w obszarze weterynaryjnym oraz wobec bakterii na powierzchniach kontaktujących się z żywnością. Aldekol Des FF nie zawiera aldehydu mrówkowego ani fenoli. Posiada bardzo dobre właściwości penetracyjne i czyszczące. Jest stabilny zarówno w warunkach zanieczyszczenia organicznego, jak i nieorganicznego. Skład chemiczny: Aldekol Des FF zawiera: aldehyd glutarowy oraz czwartorzędowe sole amoniowe. Zastosowanie: Aldekol des FF przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni zewnętrznych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, a także wylęgarniach, chlewniach, pieczarkarniach, itp. Aldekol Des FF zwalcza mi.in. następujace drobnoustroje: Bakterie Wirusy Grzyby Campylobacter Coronavirus Aspergillus fumigatus Escherichia coli Parvovirus Aspergillus flavus Haemophilus Poxvirus Aspergillus ochraceus Mycoplasma Herpesvirus Salmonella Picornavirus Staphylococcus aureus Flavivirus Streptococcus Arterivirus Pseudomonas aeruginosa Picornavirus P. multocida Birnavirus Ornithobacterium rhinotracheale Adenovirus Clostridium botulinum Ortomyxovirus Enterococcus faecalis Paramyxowirus Clostridium perfringens Calicivirus Sposób zastosowania: Aldekol Des FF może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty ciśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. Igeba), zamgławiacze elektryczne. Zaleca się przeprowadzenie uprzednio gruntownego czyszczenia powierzchni przy użyciu stosownych i kompatybilnych środków myjących. Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji, wszystkie powierzchnie powinny wyschnąć. Uwaga! PREPARATU NIE STOSOWAĆ W OBECNOŚCI LUDZI I ZWIERZĄT. Dawkowanie: Pożądany efekt uzyskuje się stosując:  - przy użyciu urzadzeń tradycyjnych - roztwór roboczy o stężeniu 0,5% (profilaktyka) - 2% w ilości ok. 0,4 litra na 1 m2powierzchni, - przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych - 1 do 2 litrów Aldekolu Des FF na 1000 m3 kubatury obiektu . Czas działania: nie mniej niż 2 godziny. Stosowanie zamgławiaczy termicznych (np. Igeba): każdy 1 litr Aldekolu des FF rozcieńczyć w 1 litrze wody (na ściółkę w 2 litrach wody);  Stosowanie zamgławiaczy elektrycznych: należy każdy 1 litr Aldekolu des FF rozcieńczyć w 5 litrach wody. Zalecamy użycie dodatku wspomagającego zamgławianie (np. FOG ADD) w ilości 10% w stosunku do użytej wody. Przykład: 0,1 litra FOG ADD + 1 litr Aldekol des FF + 1 litr wody, najlepiej o temp. ok. 400C. Warunki przechowywania: Aldekol Des FF należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 00C. Trwałość: 2 lata od daty produkcji Ekspertyzy: 1. Ministry of Agriculture, Brussels, Belgium: Dr Meulemans 2. Veterinary and Agrochemical Research Centre, Brussels, Belgium: Dr Koenen 3. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy: Dr Marek Lipiec Oznaczenia o zagrożeniach i bezpiecznej pracy: Preparat żrący. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w nastepstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Przechowywać pod zamknięciem i chronic przed dziećmi. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz , niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt posiada:  Pozwolenie MZ nr 1246/2004 na obrót produktem biobójczym Data ważności pozwolenia: na czas nieokreślony Rejestracja Niemieckiego Urzędu d/s Ochrony Środowiska Nr 02930040 Without Tax: 46,25 zł
With Tax: 49,95 zł
powiedz, 3493

ALDEKOL DESS FF 1L

Without Tax: 46,25 zł
With Tax: 49,95 zł

GALVET FORMALIN 37% (methanol>6%) 900L decontamination, disinfection
images/galvet_logo.jpg5.jpg GALVET FORMALIN 37% (methanol>6%) 900L decontamination, disinfection Formalin Composition: formaldehyde 36-38%,  methanol > 6%   Properties and function - formaldehyde reacts with proteins causing denaturation, it kills bacterial spores, their vegetative forms and viruses and fungi. As the addition to fodders it is used as preservative and the addition to silages.  Formalin compared with other disinfectants is less bound with organic substances therefore its solutions  penetrate into the soil to a depth of 15 - 20 cm, acting effectively on microorganisms. It can be used in water solutions, gas state or aerosol, in pure form as well as in mixture with other chamicals. Indications decontamination of livestock buildings decontamination of hatching machines decontamination in wool chambers, of protective clothing, leathers and furs Formalin is one of the most universal and best disinfectants of farm buildings, is used in all animal diseases including birds. It doesn't cause damage to disinfected materials so it is suitable for disinfection of valuables. Directions for use Decontamination of livestock buildings – mixture in proportion 50 g KMnO4 + 100 ml of formalin per 10 m3 for gas disinfection – rooms should be tight, and temperature in rooms  within the limits of 15 - 50 °C, optimal temperature is 30 - 50 °C. Apply at the relative humidity min. 70 %. Formaldehyde vapor is obtained by apparatuses or in non-apparatus way. Into metal vessels, which volume is expected to be one-thousandth of volume of disinfected room, pour formalin, to which is added 50 % of water, and next potassium permanganate. Decontamination of hatching apparatuses - per 1m3 volume of disinfected hatching apparatus need 45g of formalin, to which is added 30g of potassium permanganate and 20 ml of water. Decontamination of eggs for incubation - per 1m3 of room 30 ml of formalin 20 g KMnO4, 15 ml of water for a period of 20 minutes. Formaldehyde in combination with the caustic soda is acting strongly on mould in refrigeration rooms.   Duration of use ° Two days in livestock buildings ° 30 minutes in hatching apparatuses   Storage: away from oxidizing materials at room temperature. Long-term storage, particularly in the low temperature causes formation of sludge (white fluff) in this case the solution carefully heated to a temperature of 50 °C.   Remarks: The mixture and the fumes are toxic, irritant and inflammable. Well protect the skin from direct contact.   Behaviour in case of:   poisoning: remove from exposure. Ensure peace/stillness/ in a half-lying position or in a sitting position. Protect from heat loss. In case of dyspnoeai / a feeling of shortness of breath / give oxygen. Because of the risk of pulmonary oedema provide transportation to the hospital. contamination or spilling onto the skin: wash the skin with a lot of the running water. Do not use soap, antacids / alkaline agents - alkalizing agents/. Put sterile bandage on burns. contamination of eyes: Rinse eyes for at least 15 minutes with big amount of cool water. An urgent need for ophthalmologic consultation in each case of contamination of eyes.  poisoning by ingestion: do not induce vomiting, pass the white of chicken eggs to drinking, alternatively milk. Never give antacids. Provide transportation to the hospital. Warning: Keep in the inaccessible space for children. ATTENTION! Product is subject to ADR provisions. The product isn’t being sent by shipping company, possible only personal collection or after agreeing - delivery through the transport of the Galvet company.Products available only for business entities! In bookmark „Attachments” can be found  LEAFLET OF FORMALIN.  Licence from the Minister of Health No. 3159/07 Expiration date of the licence: 31.12.2024   PRODUCT ADR, COST OF TRANSPORT: 80ZŁ NET PRICE UP TO 30KG Without Tax: 2 145,00 zł
With Tax: 2 638,35 zł
powiedz, 2541

GALVET FORMALIN 37% (methanol>6%) 900L decontamination, disinfection

Without Tax: 2 145,00 zł
With Tax: 2 638,35 zł

HYSEPTA QUAT Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący 20kg
images/1440755435_6.png HYSEPTA QUAT Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący 20kg Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący oparty o aminy czwartorzędowe używany m.in. do zamgławiania Zastosowanie Produkt dedykowany jest do dezynfekcji powietrza, pomieszczeń oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, środków transportu w tym ogumienia samochodów i powierzchni załadunkowych oraz systemów klimatyzacyjnych. Nadaje się do stabilizacji mikrobiologicznej zbiorników wodnych. Stosowany jest jako dodatek wspomagający mycie, szczególnie podczas fazy alkalicznej. Może być również stosowany w miejscach użyteczności publicznej do dezynfekcji: ścian, podłóg, toalet, sprzętów, wyposażenia, mebli, nawierzchni placów gier i zabaw. Właściwości - Zawiera czwartorzędowe sole amoniowe jako biocyd nieutleniający - Posiada działanie grzybo- i bakteriobójcze - Potwierdzona skuteczność wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria i Salmonella - Pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania - Ekonomiczny w użyciu - Posiada właściwości powierzchniowo czynne – wzmacnia proces mycia skracając jego czas - Działanie bakteriobójcze: ≤ 0,5% w czasie 5 min, temp. 20°C - Działanie grzybobójcze: ≤ 0,8%, 15 min, 20°C Skład czwartorzędowe sole amoniowe, substancje kompleksujące, inhibitory korozji Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 5499/13 Data ważności pozwolenia: 31.12.2024 Without Tax: 378,00 zł
With Tax: 464,94 zł
koszyk,powiedz, 11335

HYSEPTA QUAT Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący 20kg

Without Tax: 378,00 zł
With Tax: 464,94 zł

Eau de Javel An-Ma 12º 48g chl/l poj. 5 L
images/1441611535_22.jpg Eau de Javel An-Ma 12º 48g chl/l poj. 5 L Płynny preparat dezynfekujący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym. Łatwy w użyciu, powierzchnia jest zdezynfekowana już po 15 minutach działania preparatu.   Znajduje zastosowanie w:   PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA - dezynfekcja powierzchni i sprzętów W GOSPODARCE KOMUNALNEJ - dezynfekcja wody do picia NA PŁYWALNIACH - dezynfekcja wody na basenach kąpielowych, pływalniach W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM - pomieszczenia magazynowe, kuchenne, jadalnie, korytarze, ściany, podłogi, meble, drzwi - urządzenia i naczynia kuchenne: szkło, porcelana, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna - sanityzacja surowych owoce i warzywa – przedłuża okres trwałości do spożycia - w przemyśle mleczarskim do dezynfekcji linii produkcyjnych, do dezynfekcji sprzętu i  miejsca udoju W PUNKTACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO - pomieszczenia kuchenne, jadalnie, stołówki - punkty przechowywania, przygotowywania i wydawania żywności - urządzenia i przyboru kuchenne - podczas sanityzacji surowych owoców i warzyw W BUDOWNICTWIE - zwalcza grzyby, mchy i pleśnie, zapobiega ich rozwojowi W WETERYNARII - dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, koryt, żłobów, poideł i pojemników na paszę - dezynfekcja stołów laminowanych, ścian pomalowanych farbą olejną, podłóg betonowych i innych powierzchni - podczas zabiegów i czynności wykonywanych przez lekarzy weterynarii   Płyn Eau de Javel An-Ma dostępny jest w stężeniu 12ᴼchl – zawiera 48 g chloru aktywnego w 1 L Dostępne opakowania: butelka 2 L, kanister 5 L                               Trwałość preparatu – 1 rok ROZTWÓR ROBOCZY JEST 4 RAZY BARDZIEJ STABILNY NIŻ UZYSKANY Z TABLETEK CHLOROWYCH POSIADA ATESTY PZH: HB, HK/W, HŻ  Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3365/07 Data ważności pozwloenia: 31.12.2024 Without Tax: 15,59 zł
With Tax: 16,83 zł
koszyk,powiedz, 11417

Eau de Javel An-Ma 12º 48g chl/l poj. 5 L

Without Tax: 15,59 zł
With Tax: 16,83 zł

Customers who bought this product also purchased
POL-LENA FARMA JK 5l
images/POL-LENA.jpg POL-LENA FARMA JK 5l dezynfekcji i mycia pomieszczeń, sprzętu, środków transportu Skład: Jod – 2 % Dawkowanie i stosowanie: W celu odkażenia pomieszczeń inwentarskich raz w tygodniu po usunięciu ściółki i nawozu oraz mechanicznym oczyszczeniu i umyciu pomieszczeń wodą, należy wilgotne powierzchnie ścian, podłóg, okien oraz otworów wentylacyjnych spryskać 0,3% roztworem wodnym Pol-lena Farma JK w ilości około 0,2 l/m2 , a powierzchnie porowate i drewniane 0,5 l/m2. Koryta, poidła, wózki paszowe, urządzenia paszarni należy raz w tygodniu po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu zmyć 3% roztworem preparatu, a następnie po upływie 20-30 minut spłukać bieżącą wodą. Przy wejściach do pomieszczeń należy codziennie wykładać maty nasączone świeżo przygotowanym 3% roztworem Pol-lena Farma JK. Środki transportu zwierząt po oczyszczeniu mechanicznym i spłukaniu wodą, należy spryskać 3% roztworem preparatu w ilości 0,5 l/m2 powierzchni. Okres karencji: Nie obowiązuje. Przygotowanie roztworu do użycia: 0,3 %: 3 g preparatu (1 łyżeczka do herbaty) na 1 litr wody; 3 %: 30 g preparatu (5 średnich łyżek stołowych) na 1 litr wody; Uwaga: Zmiana barwy preparatu z brunatnego, ewentualne przejaśnienie produktu wskazuje na utratę właściwości bakteriobójczych. Przy sporządzaniu roztworów nie należy przekraczać temperatury 35 °C do 40 °C. Roztwory wodne produktu należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze 15-25 °C, w miejscach bezwzględnie suchych. Chronić od światła. Trwałość: 2 lata Ostrzeżenia: Nie dopuszczać nierozcieńczonego preparatu do kontaktu z gołym ciałem lub oczami! Nie jeść! Nie dopuszczać do kontaktu z żywnością. W przypadku kontaktu z ciałem, miejsce zmyć dużą ilością wody. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! R36/38: działa drażniąco na oczy i skórę. S2: przechowywać poza zasięgiem dzieci. S24: unikać zanieczyszczenia skóry. S26: w przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S64: w przypadku połknięcia wypłukać usta wodą – nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych. Pozwolenie Ministerstwa Zdrowia nr 2627/05. Termin  ważności pozwolenia: czas nieokreślony Opakowanie: 5 l. Without Tax: 130,26 zł
With Tax: 160,22 zł
powiedz, 3743

POL-LENA FARMA JK 5l

Without Tax: 130,26 zł
With Tax: 160,22 zł

GALVET Galto Energy Liquid (Vegetal glycerine min. 99,5%) 5kg

Without Tax: 36,88 zł
With Tax: 39,83 zł

GALVET SIARCZAN MIEDZI (cuprum sulf.) 1kg dodatek paszowy
images/1413805317_siarczan miedzi.jpg GALVET SIARCZAN MIEDZI (cuprum sulf.) 1kg dodatek paszowy Dodatek paszowy           3; Dodatek dietetyczny      B; mieszanki pierwiastków śladowych Siarczan miedzi   Posiada szerokie zastosowanie  w dezynfekcji  jako środek odwaniający i grzybobójczy   Korekcja racic Bardzo pomocne w profilaktyce schorzeń racic są kąpiele w płynie odkażającym i utwardzającym róg racic. Do tego celu używa się 10% wodnego roztworu siarczanu miedzi lub 5% formaliny. Płyn przygotowuje się w specjalnych basenach o łagodnym spadzie i brzegach. Ich głębokość musi być taka, aby przechodząc przez kąpiel, krowa zanurzyła racicę i szparę międzyracicową. Równie ważnym czynnikiem zapobiegawczym jest prawidłowe żywienie i właściwe obchodzenie się ze zwierzętami. Źródło : Artykuł Anny Dobosz opublikowany w nr 10/1998 "Częstochowskiej Gazety Rolniczej"   Odkażanie gnojówki-  stosuje się 2.5% roztwór w kombinacji z kwasem siarkowym w ilości 5-10 litrów obu składników na 1m2. 1% roztwór- do odkażania- w zakładach mięsnych- ścian i podłóg oraz kanałów powietrzno-chłodniczych 3% roztwór- do zwalczania zagrzybienia pomieszczeń     Działanie niepożądane:  Nie podawać łącznie z  alkaliami, węglanami, Liquor Ammonii caustici. Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. Właściwości i działanie:  Niebieskie kryształki bez zapachu o metalicznym smaku. Rozpuszcza się w 3 częściach wody i 4 częściach gliceryny. W postaci stężonych roztworów lub substancji działa żrąco na powierzchnie ciała. Wykazuje działanie przeciw-grzybicze. Podawany doustnie powoduje silne podrażnienie błon śluzowych.  W roztworach rozcieńczonych działa ściągająco.   PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH Without Tax: 19,25 zł
With Tax: 20,79 zł
koszyk,powiedz, 76

GALVET SIARCZAN MIEDZI (cuprum sulf.) 1kg dodatek paszowy

Without Tax: 19,25 zł
With Tax: 20,79 zł

GALVET LACTIC ACID 80% bright 1kg feed additive
images/kwas_mlek_80_1kg_LOGO.jpg.jpg GALVET LACTIC ACID 80% bright 1kg feed additive Dodatek paszowy          1.Dodatek technologiczny        A; konserwant Galvet KWAS MLEKOWY NOWEJ GENERACJI zakwaszacz Dodatek kwasu mlekowego do pasz poprawia ich smak, co wpływa na ich chętne przyjmowanie przez zwierzęta.  W żywieniu drobiu stosujemy 0,2% roztwór kwasu mlekowego, który uzyskujemy po zmieszaniu 1 kg kwasu mlekowego 80% z  400 litrami wody. Tak sporządzony roztwór podajemy z wodą do picia w okresie zmiany paszy, przy wystąpieniu biegunek lub w przypadku utraty apetytu. W żywieniu trzody chlewnej stosujemy kwas mlekowy w postaci 1% roztworu jako dodatek do pasz suchych. Roztwór 1% uzyskujemy po zmieszaniu 1 kg kwasu mlekowego 80% z 80 litrami wody. Przy podawaniu z wodą do picia stosujemy roztwór 0,5% (0,5 kg kwasu mlekowego 80%  na 80 litrów wody). Dla trzody chlewnej możemy również podawać kwas mlekowy z mlekiem w ilości 0,5 do 1,0 kg na 50 litrów mleka. Kwas mlekowy 80 % może być z powodzeniem stosowany do szybkiego i skutecznego kiszenia pasz, jego stosowanie zapobiega stratom w kiszonkach. Sporządzamy roztwór 1% z kwasu mlekowego nowej generacji 80% i taki roztwór stosujemy w ilości: -rośliny pastewne - 4 l na 1000 kg -rośliny zbożowe - 7 l na 1000 kg -ziarna zbóż - 3,5 l na 1000 kg - trawy z upraw polowych - 4 l na 1000 kg, - mieszanki roślin motylkowych z trawami - 6 l  na 1000 kg, - rośliny motylkowe - 7 l na 1000 kg Dostępne opakowania: 1kg, 2kg, 5kg, 20kg, 30kg, 1000kg                                   --PAMIĘTAJ CHEMIKU MŁODY LEJ ZAWSZE KWAS DO WODY-- PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH dodatkowe informacje: Kwas mlekowy jest wytwarzany przez bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus i występuje w takich produktach jak: kefir, jogurt, zsiadłe mleko, kwaszona kapusta. jest czynnikiem konserwującym kiszonki. Działa bakteriobójczo w przewodzie pokarmowym. Źródło: chemia i biotechnologia w produkcji zwierzecej Zapraszamy do obejrzenia filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=OHjgFz2yF6E Without Tax: 9,00 zł
With Tax: 9,72 zł
koszyk,powiedz, 47

GALVET LACTIC ACID 80% bright 1kg feed additive

Without Tax: 9,00 zł
With Tax: 9,72 zł

Google translate
Oferta
Jesteś zainteresowany większą ilością 
Środków Ochrony Roślin???
Napisz do mnie:
ewaklonowska@sklep-galvet.pl
Wspólnie ustalimy atrakcyjną cenę!
Shopping Cart
... is empty

Oferta dnia

SPRZEDAM

wysłodki burczane

granulowane - suche

oraz

oferta dnia nawozy
POLECAMY:

Polifoska 5 w BB
1476zł netto franco
Polifoska 6 w BB
1591zł netto franco
Polifoska 8 w BB
1666zł netto franco
GG
NIE PRZEGAP!
.
Price list

HTML   CSV

Languages
Polski Angielski
News
17-09-2009
Tell A Friend
Tell someone you know about this product.
Recently Viewed
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
The display time: 0.556s