Categories

chemicals (376)

Manufacturers
Quick Find

Use keywords to find the product you are looking for


Advanced Search
Information

GALVET FORMALINA 37% (metanol >5) 5kg odkażanie dezynfekcja

Without Tax: 20,13 zł
With Tax: 24,75 zł

Manufacturer:GALVET

Quantity:op

Formalina


 

Skład: formaldehyd 36-38%,  metanol > 5

 

Właściwości i działanie- formaldehyd wchodzi w reakcje z białkami powodując ich denaturację, działa zabójczo na przetrwalniki bakterii, na ich formy wegetatywne oraz wirusy i grzyby. Jako dodatek do pasz jest używana jako konserwant oraz dodatek do kiszonek. 
Formalina w porównaniu z innymi środkami dezynfekcyjnymi w mniejszym stopniu wiąże z substancjami organicznymi, w związku z czym jej roztwory wnikają do gleby na głębokość 15 - 20 cm, działając skutecznie na drobnoustroje. Można ją stosować w roztworach wodnych, stanie gazowym lub postaci areozolu, w postaci czystej jak również w mieszaninie z innymi środkami chemicznymi.

Wskazania

odkażanie budynków inwentarskich

odkażanie maszyn wylęgowych

odkażanie w komorach wełny, odzieży ochronnej, skór i futer


Formalina jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najlepszych środków do dezynfekcji obiektów hodowlanych, stosuje się przy wszystkich chorobach zwierząt  w tym również ptaków. Ponieważ nie uszkadza odkażanych materiałów nadaje się do dezynfekcji wartościowych przedmiotów


Sposób użycia

Odkażanie pomieszceń inwentarskich - mieszanina w proporcji  50 g KMnO4 + 100 ml formaliny na 10 m 3  do dezynfekcji gazowej - pomieszczenia powinny być szczelne, a temperatura w pomieszczeniach w granicach 15 - 50 °C, optymalna temp. wynosi 30 - 50 °C.Stosować przy wilgotności względnej min. 70 %

Pary formaldehydu otrzymuje się za pomocą aparatów lub sposobem bezaparaturowym. Do naczyń metalowych, których objętość wynosić ma jedną tysięczną objętości odkażanego pomieszczenia, wlewa się formalinę do której dodaje się 50 % wody, a następnie nadmanganian potasu


Odkażanie aparatów wylęgowych - na 1m3 objętości odkażanego aparatu wylęgowego potrzeba 45 g formaliny, do której dodaje się 30 g nadmanganianu potasowego i 20 ml wody.

Odkażanie jaj do inkubacji - na 1m3 pomieszczenia 30 ml formaliny, 20 g KMnO4, 15 ml wody przez okres 20 minut

ormaldehyd w połączeniu z sodą żrącą działa silnie na pleśnie w pomieszczeniach chłodniczych.


Czas stosowania

° 2 dni w budynkach inwentarskich

° 30 min w aparatach wylęgowych

Przechowywanie : z daleka od materiałów utleniających w temperaturze pokojowej. Długotrwałe przechowywanie, szczególnie w niższej temperaturze powoduje powstawanie osadu  (białe kłaczki ) w takim przypadku roztwór należy ostrożnie podgrzać do temperatury 50 °C


Uwagi: Mieszanina i opary są trujące, drażniące i palne. Skórę dobrze chronić przed bezpośrednim kontaktem. 


Postępowanie w przypadku :

zatrucia : wynieść z miejsca narażenia. Zapewnić spokój /bezruch/ w pozycji półleżącej lub siedzącej.Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności /uczucie braku tchu/ podawać tlen. Ze względu na zagrożenie obrzękiem płuc zapewnić transport do szpitala.

skażenia lub oblania skóry : obmyć skórę dużą ilością bieżącej wody. Nie stosować mydła, środków zobojętniających /zasadowych - alkalizujących/. Założyć na opażenia jałowy opatrunek.

skażenia oczu : płukanie oczu przez co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody. Konieczność pilnej konsultacji okulistycznej w każdym przypadku skażenia oczu. 

zatrucie drogą pokarmową : nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia białko jaj kurzych ewentualnie mleko. Nie podawać środków zobojętniających. Zapewnić transport do szpitala.


Ostrzeżenie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci  

UWAGA! Towar podlegający przepisom ADR. Towar nie jest wysyłany firmą spedycyjną, możliwy jedynie odbiór osobisty lub po uzgodnieniu- dostawa transportem firmy Galvet.

Towar dostępny tylko dla podmiotów gospodarczych!

 Download file
Ulotka informacyjna. Download file

There are currently no product reviews.

Write Review

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Rolnictwa:
Galvet Sp. zo.o.
Sowin 102, 48-316 Łambinowice
NIP 749-10-02-086
tel./fax +48 77 4311747,+48 77 4343005 
w godz. 7-15.30
tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
Logo Skype galvet102, galvet108, galvetdekamix 

NR KONTA 81 1090 2138 0000 0001 1016 7541
NR KONTA WALUTOWEGO IBAN: PL 62 1090 2138 0000 0001 1992 5598 BIC CODE WBKPPLPP
 
W przypadku awarii bądź problemów ze złożeniem zamówienia przez stronę www.sklep-galvet.pl prosimy o składanie zamówień telefonicznie: tel. stacjonarny 77/434 30 05 tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
See also:
ALDEKOL DESS FF 1L
images/Aldekol Des FF.jpg ALDEKOL DESS FF 1L ALDEKOL DES FF Właściwości: Aldekol Des FF jest silnie stężonym, pieniącym się środkiem do dezynfekcji powierzchniowej. Skuteczny wobec bakterii, wirusów i grzybów w zakresie grzybów  drożdżopodobnych w obszarze weterynaryjnym oraz wobec bakterii na powierzchniach kontaktujących się z żywnością. Aldekol Des FF nie zawiera aldehydu mrówkowego ani fenoli. Posiada bardzo dobre właściwości penetracyjne i czyszczące. Jest stabilny zarówno w warunkach zanieczyszczenia organicznego, jak i nieorganicznego. Skład chemiczny: Aldekol Des FF zawiera: aldehyd glutarowy oraz czwartorzędowe sole amoniowe. Zastosowanie: Aldekol des FF przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni zewnętrznych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, a także wylęgarniach, chlewniach, pieczarkarniach, itp. Aldekol Des FF zwalcza mi.in. następujace drobnoustroje: Bakterie Wirusy Grzyby Campylobacter Coronavirus Aspergillus fumigatus Escherichia coli Parvovirus Aspergillus flavus Haemophilus Poxvirus Aspergillus ochraceus Mycoplasma Herpesvirus Salmonella Picornavirus Staphylococcus aureus Flavivirus Streptococcus Arterivirus Pseudomonas aeruginosa Picornavirus P. multocida Birnavirus Ornithobacterium rhinotracheale Adenovirus Clostridium botulinum Ortomyxovirus Enterococcus faecalis Paramyxowirus Clostridium perfringens Calicivirus Sposób zastosowania: Aldekol Des FF może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty ciśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. Igeba), zamgławiacze elektryczne. Zaleca się przeprowadzenie uprzednio gruntownego czyszczenia powierzchni przy użyciu stosownych i kompatybilnych środków myjących. Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji, wszystkie powierzchnie powinny wyschnąć. Uwaga! PREPARATU NIE STOSOWAĆ W OBECNOŚCI LUDZI I ZWIERZĄT. Dawkowanie: Pożądany efekt uzyskuje się stosując:  - przy użyciu urzadzeń tradycyjnych - roztwór roboczy o stężeniu 0,5% (profilaktyka) - 2% w ilości ok. 0,4 litra na 1 m2powierzchni, - przy użyciu zamgławiaczy termicznych i elektrycznych - 1 do 2 litrów Aldekolu Des FF na 1000 m3 kubatury obiektu . Czas działania: nie mniej niż 2 godziny. Stosowanie zamgławiaczy termicznych (np. Igeba): każdy 1 litr Aldekolu des FF rozcieńczyć w 1 litrze wody (na ściółkę w 2 litrach wody);  Stosowanie zamgławiaczy elektrycznych: należy każdy 1 litr Aldekolu des FF rozcieńczyć w 5 litrach wody. Zalecamy użycie dodatku wspomagającego zamgławianie (np. FOG ADD) w ilości 10% w stosunku do użytej wody. Przykład: 0,1 litra FOG ADD + 1 litr Aldekol des FF + 1 litr wody, najlepiej o temp. ok. 400C. Warunki przechowywania: Aldekol Des FF należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 00C. Trwałość: 2 lata od daty produkcji Ekspertyzy: 1. Ministry of Agriculture, Brussels, Belgium: Dr Meulemans 2. Veterinary and Agrochemical Research Centre, Brussels, Belgium: Dr Koenen 3. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy: Dr Marek Lipiec Oznaczenia o zagrożeniach i bezpiecznej pracy: Preparat żrący. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia. Może powodować uczulenie w nastepstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Przechowywać pod zamknięciem i chronic przed dziećmi. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz , niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt posiada:  Pozwolenie MZ nr 1246/2004 na obrót produktem biobójczym Data ważności pozwolenia: na czas nieokreślony Rejestracja Niemieckiego Urzędu d/s Ochrony Środowiska Nr 02930040 Without Tax: 46,25 zł
With Tax: 49,95 zł
powiedz, 3493

ALDEKOL DESS FF 1L

Without Tax: 46,25 zł
With Tax: 49,95 zł

GALVET Formalina 37% 10kg odkażanie dezynfekcja
images/1438593200_DSC_0066.JPG GALVET Formalina 37% 10kg odkażanie dezynfekcja Formalina   Skład: formaldehyd 36-38%,  metanol > 5   Właściwości i działanie- formaldehyd wchodzi w reakcje z białkami powodując ich denaturację, działa zabójczo na przetrwalniki bakterii, na ich formy wegetatywne oraz wirusy i grzyby. Jako dodatek do pasz jest używana jako konserwant oraz dodatek do kiszonek.  Formalina w porównaniu z innymi środkami dezynfekcyjnymi w mniejszym stopniu wiąże z substancjami organicznymi, w związku z czym jej roztwory wnikają do gleby na głębokość 15 - 20 cm, działając skutecznie na drobnoustroje. Można ją stosować w roztworach wodnych, stanie gazowym lub postaci areozolu, w postaci czystej jak również w mieszaninie z innymi środkami chemicznymi. Wskazania odkażanie budynków inwentarskich odkażanie maszyn wylęgowych odkażanie w komorach wełny, odzieży ochronnej, skór i futer Formalina jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najlepszych środków do dezynfekcji obiektów hodowlanych, stosuje się przy wszystkich chorobach zwierząt  w tym również ptaków. Ponieważ nie uszkadza odkażanych materiałów nadaje się do dezynfekcji wartościowych przedmiotów Sposób użycia Odkażanie pomieszceń inwentarskich - mieszanina w proporcji  50 g KMnO4 + 100 ml formaliny na 10 m 3  do dezynfekcji gazowej - pomieszczenia powinny być szczelne, a temperatura w pomieszczeniach w granicach 15 - 50 °C, optymalna temp. wynosi 30 - 50 °C.Stosować przy wilgotności względnej min. 70 % Pary formaldehydu otrzymuje się za pomocą aparatów lub sposobem bezaparaturowym. Do naczyń metalowych, których objętość wynosić ma jedną tysięczną objętości odkażanego pomieszczenia, wlewa się formalinę do której dodaje się 50 % wody, a następnie nadmanganian potasu Odkażanie aparatów wylęgowych - na 1m3 objętości odkażanego aparatu wylęgowego potrzeba 45 g formaliny, do której dodaje się 30 g nadmanganianu potasowego i 20 ml wody. Odkażanie jaj do inkubacji - na 1m3 pomieszczenia 30 ml formaliny, 20 g KMnO4, 15 ml wody przez okres 20 minut ormaldehyd w połączeniu z sodą żrącą działa silnie na pleśnie w pomieszczeniach chłodniczych. Czas stosowania ° 2 dni w budynkach inwentarskich ° 30 min w aparatach wylęgowych Przechowywanie : z daleka od materiałów utleniających w temperaturze pokojowej. Długotrwałe przechowywanie, szczególnie w niższej temperaturze powoduje powstawanie osadu  (białe kłaczki ) w takim przypadku roztwór należy ostrożnie podgrzać do temperatury 50 °C Uwagi: Mieszanina i opary są trujące, drażniące i palne. Skórę dobrze chronić przed bezpośrednim kontaktem.  Postępowanie w przypadku : zatrucia : wynieść z miejsca narażenia. Zapewnić spokój /bezruch/ w pozycji półleżącej lub siedzącej.Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności /uczucie braku tchu/ podawać tlen. Ze względu na zagrożenie obrzękiem płuc zapewnić transport do szpitala. skażenia lub oblania skóry : obmyć skórę dużą ilością bieżącej wody. Nie stosować mydła, środków zobojętniających /zasadowych - alkalizujących/. Założyć na opażenia jałowy opatrunek. skażenia oczu : płukanie oczu przez co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody. Konieczność pilnej konsultacji okulistycznej w każdym przypadku skażenia oczu.  zatrucie drogą pokarmową : nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia białko jaj kurzych ewentualnie mleko. Nie podawać środków zobojętniających. Zapewnić transport do szpitala. Ostrzeżenie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci   UWAGA! Towar podlegający przepisom ADR. Towar nie jest wysyłany firmą spedycyjną, możliwy jedynie odbiór osobisty lub po uzgodnieniu- dostawa transportem firmy Galvet. Towar dostępny tylko dla podmiotów gospodarczych! Without Tax: 47,74 zł
With Tax: 58,72 zł
powiedz, 3547

GALVET Formalina 37% 10kg odkażanie dezynfekcja

Without Tax: 47,74 zł
With Tax: 58,72 zł

GALVET FORMALINA 37% (metanol>6%) 900L dezynfekcja odkażanie
images/galvet_logo.jpg5.jpg GALVET FORMALINA 37% (metanol>6%) 900L dezynfekcja odkażanie Formalina   Skład: formaldehyd 36-38%,  metanol > 6%     Właściwości i działanie- formaldehyd wchodzi w reakcje z białkami powodując ich denaturację, działa zabójczo na przetrwalniki bakterii, na ich formy wegetatywne oraz wirusy i grzyby. Jako dodatek do pasz jest używana jako konserwant oraz dodatek do kiszonek.  Formalina w porównaniu z innymi środkami dezynfekcyjnymi w mniejszym stopniu wiąże z substancjami organicznymi, w związku z czym jej roztwory wnikają do gleby na głębokość 15 - 20 cm, działając skutecznie na drobnoustroje. Można ją stosować w roztworach wodnych, stanie gazowym lub postaci areozolu, w postaci czystej jak również w mieszaninie z innymi środkami chemicznymi. Wskazania odkażanie budynków inwentarskich odkażanie maszyn wylęgowych odkażanie w komorach wełny, odzieży ochronnej, skór i futer Formalina jest jednym z najbardziej uniwersalnych i najlepszych środków do dezynfekcji obiektów hodowlanych, stosuje się przy wszystkich chorobach zwierząt  w tym również ptaków. Ponieważ nie uszkadza odkażanych materiałów nadaje się do dezynfekcji wartościowych przedmiotów Sposób użycia Odkażanie pomieszceń inwentarskich - mieszanina w proporcji  50 g KMnO4 + 100 ml formaliny na 10 m 3  do dezynfekcji gazowej - pomieszczenia powinny być szczelne, a temperatura w pomieszczeniach w granicach 15 - 50 °C, optymalna temp. wynosi 30 - 50 °C.Stosować przy wilgotności względnej min. 70 % Pary formaldehydu otrzymuje się za pomocą aparatów lub sposobem bezaparaturowym. Do naczyń metalowych, których objętość wynosić ma jedną tysięczną objętości odkażanego pomieszczenia, wlewa się formalinę do której dodaje się 50 % wody, a następnie nadmanganian potasu Odkażanie aparatów wylęgowych - na 1m3 objętości odkażanego aparatu wylęgowego potrzeba 45 g formaliny, do której dodaje się 30 g nadmanganianu potasowego i 20 ml wody. Odkażanie jaj do inkubacji - na 1m3 pomieszczenia 30 ml formaliny, 20 g KMnO4, 15 ml wody przez okres 20 minut ormaldehyd w połączeniu z sodą żrącą działa silnie na pleśnie w pomieszczeniach chłodniczych. Czas stosowania ° 2 dni w budynkach inwentarskich ° 30 min w aparatach wylęgowych Przechowywanie : z daleka od materiałów utleniających w temperaturze pokojowej. Długotrwałe przechowywanie, szczególnie w niższej temperaturze powoduje powstawanie osadu  (białe kłaczki ) w takim przypadku roztwór należy ostrożnie podgrzać do temperatury 50 °C Uwagi: Mieszanina i opary są trujące, drażniące i palne. Skórę dobrze chronić przed bezpośrednim kontaktem.  Postępowanie w przypadku : zatrucia : wynieść z miejsca narażenia. Zapewnić spokój /bezruch/ w pozycji półleżącej lub siedzącej.Chronić przed utratą ciepła. W razie duszności /uczucie braku tchu/ podawać tlen. Ze względu na zagrożenie obrzękiem płuc zapewnić transport do szpitala. skażenia lub oblania skóry : obmyć skórę dużą ilością bieżącej wody. Nie stosować mydła, środków zobojętniających /zasadowych - alkalizujących/. Założyć na opażenia jałowy opatrunek. skażenia oczu : płukanie oczu przez co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody. Konieczność pilnej konsultacji okulistycznej w każdym przypadku skażenia oczu.  zatrucie drogą pokarmową : nie wywoływać wymiotów, podać do wypicia białko jaj kurzych ewentualnie mleko. Nie podawać środków zobojętniających. Zapewnić transport do szpitala. Ostrzeżenie: przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci   UWAGA! Towar podlegający przepisom ADR. Towar nie jest wysyłany firmą spedycyjną, możliwy jedynie odbiór osobisty lub po uzgodnieniu- dostawa transportem firmy Galvet. Towar dostępny tylko dla podmiotów gospodarczych! Without Tax: 1 950,00 zł
With Tax: 2 398,50 zł
powiedz, 2541

GALVET FORMALINA 37% (metanol>6%) 900L dezynfekcja odkażanie

Without Tax: 1 950,00 zł
With Tax: 2 398,50 zł

BOCHEMIT QB PROFI BRĄZOWY 50KG

Without Tax: 884,64 zł
With Tax: 955,41 zł

BOCHEMIT QB PROFI BRĄZOWY 500KG

Without Tax: 8 313,06 zł
With Tax: 8 978,11 zł

BOCHEMIT QB PROFI BRĄZOWY 1100KG

Without Tax: 17 027,59 zł
With Tax: 18 389,80 zł

HYSEPTA PEROXIDE 35 FOOD GRADE Niskopienny, lekkokwaśny preparat dezynfekujący 20kg

Without Tax: 302,40 zł
With Tax: 371,95 zł

HYSEPTA PA 5 Niskopienny, lekkokwaśny preparat dezynfekujący 22kg

Without Tax: 235,22 zł
With Tax: 289,33 zł

HYSEPTA QUAT Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący 20kg
images/1440755435_6.png HYSEPTA QUAT Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący 20kg Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący oparty o aminy czwartorzędowe używany m.in. do zamgławiania Zastosowanie Produkt dedykowany jest do dezynfekcji powietrza, pomieszczeń oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, środków transportu w tym ogumienia samochodów i powierzchni załadunkowych oraz systemów klimatyzacyjnych. Nadaje się do stabilizacji mikrobiologicznej zbiorników wodnych. Stosowany jest jako dodatek wspomagający mycie, szczególnie podczas fazy alkalicznej. Może być również stosowany w miejscach użyteczności publicznej do dezynfekcji: ścian, podłóg, toalet, sprzętów, wyposażenia, mebli, nawierzchni placów gier i zabaw. Właściwości - Zawiera czwartorzędowe sole amoniowe jako biocyd nieutleniający - Posiada działanie grzybo- i bakteriobójcze - Potwierdzona skuteczność wobec drobnoustrojów chorobotwórczych Listeria i Salmonella - Pełen efekt bakteriobójczy osiągany jest już po 5 minutach od zastosowania - Ekonomiczny w użyciu - Posiada właściwości powierzchniowo czynne – wzmacnia proces mycia skracając jego czas - Działanie bakteriobójcze: ≤ 0,5% w czasie 5 min, temp. 20°C - Działanie grzybobójcze: ≤ 0,8%, 15 min, 20°C Skład czwartorzędowe sole amoniowe, substancje kompleksujące, inhibitory korozji Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 5499/13 Data ważności pozwolenia: 31.12.2024 Without Tax: 378,00 zł
With Tax: 464,94 zł
koszyk,powiedz, 11335

HYSEPTA QUAT Lekkopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący 20kg

Without Tax: 378,00 zł
With Tax: 464,94 zł

HYSEPTA CHLORINE niskopienny, lekkoalkaliczny preparat dezynfekujący 10kg

Without Tax: 54,00 zł
With Tax: 66,42 zł

Customers who bought this product also purchased

GALVET Galto Energy Liquid (Gliceryna roślinna min. 99,5%) 5kg

Without Tax: 36,88 zł
With Tax: 39,83 zł

GALVET SIARCZAN MIEDZI (cuprum sulf.) 1kg dodatek paszowy
images/1413805317_siarczan miedzi.jpg GALVET SIARCZAN MIEDZI (cuprum sulf.) 1kg dodatek paszowy Dodatek paszowy           3; Dodatek dietetyczny      B; mieszanki pierwiastków śladowych Siarczan miedzi   Posiada szerokie zastosowanie  w dezynfekcji  jako środek odwaniający i grzybobójczy   Korekcja racic Bardzo pomocne w profilaktyce schorzeń racic są kąpiele w płynie odkażającym i utwardzającym róg racic. Do tego celu używa się 10% wodnego roztworu siarczanu miedzi lub 5% formaliny. Płyn przygotowuje się w specjalnych basenach o łagodnym spadzie i brzegach. Ich głębokość musi być taka, aby przechodząc przez kąpiel, krowa zanurzyła racicę i szparę międzyracicową. Równie ważnym czynnikiem zapobiegawczym jest prawidłowe żywienie i właściwe obchodzenie się ze zwierzętami. Źródło : Artykuł Anny Dobosz opublikowany w nr 10/1998 "Częstochowskiej Gazety Rolniczej"   Odkażanie gnojówki-  stosuje się 2.5% roztwór w kombinacji z kwasem siarkowym w ilości 5-10 litrów obu składników na 1m2. 1% roztwór- do odkażania- w zakładach mięsnych- ścian i podłóg oraz kanałów powietrzno-chłodniczych 3% roztwór- do zwalczania zagrzybienia pomieszczeń     Działanie niepożądane:  Nie podawać łącznie z  alkaliami, węglanami, Liquor Ammonii caustici. Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. Właściwości i działanie:  Niebieskie kryształki bez zapachu o metalicznym smaku. Rozpuszcza się w 3 częściach wody i 4 częściach gliceryny. W postaci stężonych roztworów lub substancji działa żrąco na powierzchnie ciała. Wykazuje działanie przeciw-grzybicze. Podawany doustnie powoduje silne podrażnienie błon śluzowych.  W roztworach rozcieńczonych działa ściągająco.   PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH Without Tax: 17,50 zł
With Tax: 18,90 zł
koszyk,powiedz, 76

GALVET SIARCZAN MIEDZI (cuprum sulf.) 1kg dodatek paszowy

Without Tax: 17,50 zł
With Tax: 18,90 zł

GALVET GLUKOZA (dekstroza, dextrosa) 450g materiał paszowy

Without Tax: 6,25 zł
With Tax: 6,75 zł

GALVET KWAS MLEKOWY 80% jasny 1kg dodatek paszowy
images/kwas_mlek_80_1kg_LOGO.jpg.jpg GALVET KWAS MLEKOWY 80% jasny 1kg dodatek paszowy Dodatek paszowy          1.Dodatek technologiczny        A; konserwant Galvet KWAS MLEKOWY NOWEJ GENERACJI zakwaszacz Dodatek kwasu mlekowego do pasz poprawia ich smak, co wpływa na ich chętne przyjmowanie przez zwierzęta.  W żywieniu drobiu stosujemy 0,2% roztwór kwasu mlekowego, który uzyskujemy po zmieszaniu 1 kg kwasu mlekowego 80% z  400 litrami wody. Tak sporządzony roztwór podajemy z wodą do picia w okresie zmiany paszy, przy wystąpieniu biegunek lub w przypadku utraty apetytu. W żywieniu trzody chlewnej stosujemy kwas mlekowy w postaci 1% roztworu jako dodatek do pasz suchych. Roztwór 1% uzyskujemy po zmieszaniu 1 kg kwasu mlekowego 80% z 80 litrami wody. Przy podawaniu z wodą do picia stosujemy roztwór 0,5% (0,5 kg kwasu mlekowego 80%  na 80 litrów wody). Dla trzody chlewnej możemy również podawać kwas mlekowy z mlekiem w ilości 0,5 do 1,0 kg na 50 litrów mleka. Kwas mlekowy 80 % może być z powodzeniem stosowany do szybkiego i skutecznego kiszenia pasz, jego stosowanie zapobiega stratom w kiszonkach. Sporządzamy roztwór 1% z kwasu mlekowego nowej generacji 80% i taki roztwór stosujemy w ilości: -rośliny pastewne - 4 l na 1000 kg -rośliny zbożowe - 7 l na 1000 kg -ziarna zbóż - 3,5 l na 1000 kg - trawy z upraw polowych - 4 l na 1000 kg, - mieszanki roślin motylkowych z trawami - 6 l  na 1000 kg, - rośliny motylkowe - 7 l na 1000 kg Dostępne opakowania: 1kg, 2kg, 5kg, 20kg, 30kg, 1000kg                                   --PAMIĘTAJ CHEMIKU MŁODY LEJ ZAWSZE KWAS DO WODY-- PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH dodatkowe informacje: Kwas mlekowy jest wytwarzany przez bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus i występuje w takich produktach jak: kefir, jogurt, zsiadłe mleko, kwaszona kapusta. jest czynnikiem konserwującym kiszonki. Działa bakteriobójczo w przewodzie pokarmowym. Źródło: chemia i biotechnologia w produkcji zwierzecej Zapraszamy do obejrzenia filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=OHjgFz2yF6E Without Tax: 9,00 zł
With Tax: 9,72 zł
koszyk,powiedz, 47

GALVET KWAS MLEKOWY 80% jasny 1kg dodatek paszowy

Without Tax: 9,00 zł
With Tax: 9,72 zł

GALVET Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 1kg dodatek paszowy
images/1372847277_witamina c_logo.jpg images/oferta Galvet.doc, GALVET Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 1kg dodatek paszowy Dodatek paszowy     3;dodatki dietetyczne   A;witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu WITAMINA C Właściwości i działanie: Witamina C występuje w postaci białego, drobnokrystalicznego proszku, który ciemnieje pod wpływem światła. Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Kwas askorbinowy pobudza mechanizmy odpornościowe organizmu, bierze udział w syntezie hemoglobiny, powstawaniu erytrocytów oraz w przyswajaniu żelaza. Ponadto witamina C odgrywa pomocniczą i wspierającą rolę w wielu innych procesach w organizmie, takich jak: metabolizm cholesterolu, procesy detoksyzacji, w przemianach biologicznych mózgu, w zakażeniach organizmu. Wskazania: W przypadku fizycznego wyczerpania organizmu spowodowanego chorobą (choroby infekcyjne, pasożytnicze, metaboliczne), niekorzystnych warunków środowiskowych lub osłabienia odporności organizmu synteza witaminy C nie pokrywa indywidualnego zapotrzebowania u zwierząt. Podawanie w takich przypadkach witaminy C poprawia stan zdrowia i kondycję zwierząt, np. u prosiąt poprawia przyrost masy ciała, tworzenia hemoglobiny oraz łagodzi przebieg biegunki. U drobiu stosowanie kwasu askorbinowego łagodzi stres cieplny, zwiększa nieśność, twardość skorupek jaj i odporność na zakażenia oraz zmniejsza zapotrzebowanie na witaminy z grupy B. Stosowanie: Uzupełnienie dziennego zapotrzebowania w diecie :drób, ptactwo ozdobne, cielęta do 3 miesiąca życia, prosięta, ryby. Dawkowanie:  O ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej podawać na 1 kg masy ciała lub 1l wody do picia:    - młode zwierzęta (ssące): 10-30 mg/kg m.c.  - drób: 20-50 mg/kg m.c.  - ptaki ozdobne: 50-100 mg/1l wody  - młode indyki: 1,0 g/1l wody. W stanach chorobowych (ostrych) dawki te można zwiększyć 2-3-krotnie i stosować od 5-7 dni Parametry gwarantowane: Zawartość kwasu askorbinowego 99,0-100,5% pH 5% roztworu 2,1-2,6 pH 2% roztworu 2,4-2,8 zawartość wody < 0,4% zawartośc popiołu siarczanowego < 0,1% zawartość szczawianów < 0,2% zawartość żelaza < 0,0002% skręcalność właściwa +20,5  -  +21,5        Wygląd zewnętrzny:       biały krystaliczny proszek Dostępne opakowania: 1kg, 5kg (op. zbiorcze 5 x 1kg), 25kg    PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH Produkt dostępny również w placówkach weterynaryjnych Without Tax: 44,00 zł 39,00 zł
With Tax: 47,52 zł 42,12 zł
koszyk,powiedz, 538

GALVET Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 1kg dodatek paszowy

Without Tax: 44,00 zł 39,00 zł
With Tax: 47,52 zł 42,12 zł

GALVET KWAS SZCZAWIOWY do usuwania rdzy, wywabiania plam atramentu i innych 1KG

Without Tax: 18,75 zł
With Tax: 23,06 zł

Oferta dnia

SPRZEDAM

wysłodki burczane

granulowane - suche

oraz

śrutę sojową

Florian - 512 490 068

Twój ogródek

Polecamy środki ochrony
dla Twojego
ogródka i sadu :)

na owady:
Decis Ogród 15 EW

Karate Zeon 050 CS
Magus 200 SC
Mospilan 20 SP

na choroby grzybowe:
Miedzian 50 WP

Amistar 250 SC

zapylacz:
Betokson

Roundup 360 SL

Roundup 360 SL
potocznie zwany jako RANDAP

oraz tańsze zamienniki:

Klinik Duo 360 SL

Agrosar 360 SL

Glifoherb 360 SL

Taifun 360 SL

Huragan Extra 360 SL

Google translate
Saletra Amonowa

Sprzedam TANIO

Saletrę

32% lub 34%

oraz

 MOCZNIK

tel. 502 023 236

Price list

HTML   CSV

Shopping Cart
... is empty

View cart
News
17-09-2009
I accept
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.