GALVET Centrum Obsługi Rolnictwa sklep internetowy

Shopping Cart
... is emptyCategories

Manufacturers
Quick Find

Use keywords to find the product you are looking for


Advanced Search
Information
Reviews
Write a review on this product!
Probe
Voices: 0

OPTIM SZKLARNIA - WAPNO 10kg preparat do mycia szyb szklarni/ tuneli foliowych po cieniowaniu 10kg

Without Tax: 165,00 zł
With Tax: 202,95 zł

Manufacturer: agro-trade

Quantity:szt

OPTIM wapno


Kwaśny preparat myjący przeznaczony do mycia folii ogrodniczej oraz szyb szklarniowych po cieniowaniu. Nie zawiera kwasu fluorowego.

OPTIM SZKLARNIA wapno jest kwaśnym, pieniącym się preparatem myjącym. Bardzo dobrze penetruje powierzchnie, wykazuje dobre właściwości odtłuszczające. Skutecznie usuwa osady wapienne powstałe w wyniku cieniowania. Nie pozostawia smug. Przeznaczony do użytku profesjonalnego. 

Skład chemiczny:
Organiczne i nieorganiczne kwasy oraz związki powierzchniowo-czynne.

Sposób stosowania:
Sporządzić roztwór w stosunku 1:10. Nanosić na powierzchnię przy pomocy opryskiwacza. W przypadku silniejszego zabrudzenia zaleca się stosowanie myjki wysokociśnieniowej. 
Dawkowanie około 300 ml roztworu na powierzchnię 1 m2. Myte powierzchnie spłukać wodą. Preparatu nie należy stosować na powierzchnie gorące.

UWAGA: zawiera kwas fosforowy

Zawartość netto: 10kg

There are currently no product reviews.

Write Review

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Rolnictwa:
Galvet Sp. zo.o.
Sowin 102, 48-316 Łambinowice
NIP 749-10-02-086
tel./fax +48 77 4311747,+48 77 4343005 
w godz. 7-15.30
tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
Logo Skype galvet102, galvet108, galvetdekamix 

NR KONTA 81 1090 2138 0000 0001 1016 7541
NR KONTA WALUTOWEGO IBAN: PL 62 1090 2138 0000 0001 1992 5598 BIC CODE WBKPPLPP
 
W przypadku awarii bądź problemów ze złożeniem zamówienia przez stronę www.sklep-galvet.pl prosimy o składanie zamówień telefonicznie: tel. stacjonarny 77/434 30 05 tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
See also:
ALDEKOL PRO HORTI zamgławianie szklarni i tuneli foliowych 1l
images/Aldekol_PRO_HORTI2.jpg images/aldekol_pro_horti_zastosowanie.png.png, ALDEKOL PRO HORTI zamgławianie szklarni i tuneli foliowych 1l ALDEKOL PRO HORTI Płynny koncentrat bakterio i grzybobójczy przeznaczony do dezynfekcji pustych szklarni i tuneli poza cyklami hodowlanymi roślin. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Dzięki zawartości glikolu ilość dodawanego nośnika mgły można zmiejszyć o 50 do 100% w porównaniu z dawką standardową. Skład chemiczny:  Glutaral 100 g/l. Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12÷16 alkilodimetylowe, chlorki 100 g/l Właściwości: Wykazuje działanie bakterio-,oraz grzybobójcze. Sposoby aplikacji: Aldekol Pro Horti może być aplikowany za pomocą: opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego, zamgławiaczy termicznych i ULV oraz stosowany w matach i wannach dezynfekcyjnych. Przed przystąpieniem do zabiegu dezynfekcji powierzchnie należy umyć. Wskazania o zagrożeniach i bezpiecznej pracy:  - Zawiera niebezpieczne substancje chemiczne: glutaral, chlorek dimetylobenzyloamoniowy - Preparat nie powinien dostać się do kanalizacji. - Opakowania zanieczyszczone produktem należy możliwie dokładnie opróżnić, a następnie przeprowadzić ich recykling po uprzednim dokładnym oczyszczeniu.  - Opakowania, których nie można dokładnie oczyścić oraz pozostałości produktu należy poddać utylizacji. Odpady produktu lub zanieczyszczone opakowania nie mogą być usuwane wspólnie z odpadami komunalnymi. Trwałość: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu 36 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu, zużyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać szczelnie zamknięty, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze pokojowej. Zalecana temperatura przechowywania 8-25 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy ściśle przestrzegać informacji o produkcie. Nieprzestrzeganie zaleceń może być szkodliwe. Pozwolenie Ministra Zdrowia: 4118/10 Data ważności pozwolenia: 31.12.2024r. Without Tax: 39,60 zł
With Tax: 42,77 zł
koszyk,powiedz, 3482

ALDEKOL PRO HORTI zamgławianie szklarni i tuneli foliowych 1l

Without Tax: 39,60 zł
With Tax: 42,77 zł

ALDEKOL DES 03 środek dezynfekcyjny w płynie o działaniu bakterio-, wiruso- i grzybobójczym 25L
images/Aldekol Des 03.jpg ALDEKOL DES 03 środek dezynfekcyjny w płynie o działaniu bakterio-, wiruso- i grzybobójczym 25L ALDEKOL DES 03 Właściwości: ALDEKOL DES 03 jest płynnym, pieniącym się środkiem dezynfekcyjnym o silnym działaniu bakteriobójczym na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; wirusobójczym (wirusy otoczkowane i nieotoczkowane); grzybobójczym i prątkobójczym. ALDEKOL DES 03 przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni i wykazuje dzialanie czyszczace oraz długotrwałe działanie penetracyjne. Posiada doskonałe właściwości lotne, gwarantujące dezynfekcję powietrza w budynku. Wskazania: ALDEKOL DES 03 zwalcza między innymi nastepujące drobnoustroje i choroby przez nie powodowane: bakterieColi,biegunka, adeno-wirusy, AE, bezmleczność poporodowa (MMA), botulizm, chlamydiozy, cholera, choroba Aujeszky'ego, choroba Gumboro, choroba Mareka, choroba Newcastle'a, choroba pęcherzykowa, CRD, EVD, grypa ptasia, gruźlica, grzybice- trychofitozy, gronkowcowe zapalenie stawów, IB, ILT, mykoplazmowe zapalenie płuc, nosówka,ORT, ospa świń, otręt (IBR-PIV), pałeczka ropy błękitnej, parvo-wirusy,zapalenie płuc powodowane przez Haemophilus,pomór, pryszczyca (FMD), salmonellozy, staphylokokoza, wirusowe zapalenie żołądka (SMEDI), zapalenie jelit, zespół rozrodczo- oddechowy (PRRS), wścieklizna. Skład chemiczny: ALDEKOL DES 03 zawiera 22,5% glutaraldehydu, 15,7% formaldehydu, 2,5% chlorku didecylodimetyloamoniowego oraz substancje aktywujące. Zastosowanie: ALDEKOL DES 03 znajduje zastosowanie przy dezynfekcji obiektów, pojazdów oraz powierzchni w: - budynkach inwentarskich dla drobiu, bydła i trzody chlewnej - lecznicach weterynaryjnych - ubojniach - stacjach inseminacji zwierząt - fermach zwierząt futerkowych - schroniskach dla zwierząt - magazynach i halach, itp. Zastosowanie specjalne do dezynfekcji ogólnej ścian, podłóg, wyposażenia, systemów wentylacyjnych (poza klimatyzacją) pieczarkarni i kompostowni. Potwierdzone przez: -Poszerzenie pozwolenia na obrót produktem biobójczym z dnia 25.10.2012 -Atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-1005/2001 z dnia 10.08.2001 r. W pieczarkarniach Aldekol Des 03 zwalcza m.in. daktylium, suchą i białą zgniliznę, zielone pleśnie, rdzawą plamistość i inne. Stosować wyłącznie w pustych pomieszczeniach! Nie stosować podczas uprawy. Sposób zastosowania: ALDEKOL DES 03 może być stosowany przy pomocy następujących urządzeń: aparaty wysokociśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) zamgławiacze elektryczne. Stosować na starannie umyte powierzchnie. Dawkowanie: Pożądany efekt uzyskuje się stosując do 0,4 litra roztworu roboczego na 1 m2 powierzchni przy użyciu urządzeń tradycyjnych (stężenia robocze- patrz tabela) lub 1 do 2 litrów ALDEKOLU DES 03 na 1000 m3 kubatury obiektu przy użyciu zamgławiaczy termicznych. Uwaga! Stosując zamgławiacze termiczne (np. IGEBA) należy 1 litr ALDEKOLU DES 03 rozcieńczyć w 1,0 litra wody (na ściółkę w 2 litrach wody); stosując zamgławiacze elektryczne należy rozcieńczyć 1 litr ALDEKOLU DES 03 w 5 litrach wody. Zalecamy użycie dodatku wspomagającego zamgławianie (np. EWABO FOG-ADD) w ilości 10% w stosunku do ilości użytej wody.  Przykład: 0,1 litra EWABO FOG-ADD + 1 litr ALDEKOL DES 03 + 1 litr wody, najlepiej o temp. około 40°C. a.HIGIENA WETERYNARYJNA Działanie   Oprysk Zużycie 0,4 l roztworu/ m2 Czas działania Bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze w zakresie wirusów otoczkowych 0,5 % 2 godz. Wirusobójcze w zakresie wirusów bezotoczkowych 0,5 % 4 godz. Wirusobójcze w zakresie wirusa ptasiej grypy H5N1 1% 1 godz. Prątkobójcze 2% 1 godz. b.HIGIENA POWIERZCHNI NIEKONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ŻYWNOŚCIĄ Działanie Oprysk  zużycie 0,4 l roztworu/ 1 m 2 Czas działania Grzybobójcze 0,5% 1 godz. Warunki przechowywania: Pomieszczenie magazynowe dobrze wentylowane. Optymalna temperatura potwierdzona testem stabilności wynosi  20 - 25°C. Trwałość: 2 lata od daty produkcji. Działania niepożądane: ALDEKOL DES 03 w świetle posiadanych przez nas informacji oraz wieloletnich doświadczeń, nie działa szkodliwie dla zdrowia, pod warunkiem stosowania się do naszych zaleceń oraz do ogólnych reguł postępowania z chemikaliami. Zawsze stosuj sprzęt BHP! W formie nierozcieńczonej działa drażniąco na skórę oraz śluzówki. W razie podrażnień natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Ekologia: ALDEKOL DES 03 jest płynnym środkiem dezynfekcyjnym zarejestrowanym pod nazwą handlową EWABO ALDEKOL DES 03 przez Niemieckie Towarzystwo Weterynaryjne (DVG) oraz przez Niemiecki Urząd d/s Środowiska pod nr 02930032, a w Polsce przez Ministerstwo Zdrowia pod nr 0310/03. Ekspertyzy: Uniwerytet Hohenheim- prof. dr R. Bohm Instytut Higieny Zwierząt Uniwersytetu Hohenheim-prof. dr D. Strauch Instytut Higieny Federalnego Instytutu Badań Mleka w Kilonii- prof. dr W. Heeschen, dr G. Hahn Instytut Wirusologii Uniwersytetu weterynaryjnego w Hanowerze- prof dr O.R. Kaaden Instytut Badań Grzybów w Krefeld- prof. dr J. Lelley Zakład Mikrobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach- dr M.Lipiec. Zakład Agrotechniki Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach- dr hab. J. Szymański Oznaczenia o zagrożeniach i zasadach BHP: Produkt toksyczny. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Pozwolenie Ministra Zdrowia: 0310/03 Data ważności pozwolenia: na czas nieokreślony Without Tax: 1 261,75 zł
With Tax: 1 362,69 zł
koszyk,powiedz, 3488

ALDEKOL DES 03 środek dezynfekcyjny w płynie o działaniu bakterio-, wiruso- i grzybobójczym 25L

Without Tax: 1 261,75 zł
With Tax: 1 362,69 zł

Google translate
Oferta
Jesteś zainteresowany większą ilością 
Środków Ochrony Roślin???
Napisz do mnie:
ewaklonowska@sklep-galvet.pl
Wspólnie ustalimy atrakcyjną cenę!
Shopping Cart
... is empty

Oferta dnia

SPRZEDAM

wysłodki burczane

granulowane - suche

oraz

oferta dnia nawozy
POLECAMY:

Polifoska 5 w BB
1476zł netto franco
Polifoska 6 w BB
1591zł netto franco
Polifoska 8 w BB
1666zł netto franco
GG
NIE PRZEGAP!
.
Price list

HTML   CSV

Languages
Polski Angielski
News
17-09-2009
Tell A Friend
Tell someone you know about this product.
Recently Viewed
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
The display time: 0.281s