Categories

fertilizers (846)

Manufacturers
Quick Find

Use keywords to find the product you are looking for


Advanced Search
Information

POLIFOSKA 21 NAWÓZ AZOTOWY N(MgS) 21-(4-35) 1t bb

Ask for price

Manufacturer:police
Model:NNP

NAWÓZ AZOTOWY N(MgS) 21-(4-35)
Mieszanka A.1.4 i A.1.9

Właściwości

Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,00 kg/dm3.
POLIFOSKA® 21 zawiera 21% azotu (N), w tym 8% w formie amidowej i 13% w formie amonowej. Nawóz zawiera 4% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i siarczanu rozpuszczalnego w wodzie i 35% trójtlenku siarki (SO3), czyli 14% S rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.
Forma amidowa azotu przechodzi w glebie w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie w azotanową. Procesy te zachodzą dość wolno, dlatego azot jest udostępniany roślinom powoli. Straty azotu z gleby są małe, bo nie ulega wymywaniu z gleby. Amonowa forma azotu, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu przez rośliny. Zaletą tego nawozu jest możliwość zastosowania wiosną azotu i siarki, nie powodując zbyt wczesnego rozhartowania roślin, tak jak po stosowaniu formy saletrzanej. Duża zawartość siarki siarczanowej, doskonale rozpuszczalnej w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza je w siarkę już od początku wiosennej wegetacji. Dodatek dobrze rozpuszczalnego magnezu w początkowych fazach, płytko ukorzenionych roślin poprawia zaopatrzenie wczesnowiosenne. Taki skład chemiczny nawozu powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od wczesnej wiosny, zwiększa ich odporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu.

Stosowanie

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Niezastąpiony w nawożeniu roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych Stosując POLIFOSKĘ 21 przedsiewnie, najlepiej płytko wymieszać ją z glebą - na głębokość kilku cm. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną
Ze względu na higroskopijność można POLIFOSKĘ® 21 mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
• nawóz uniwersalny do nawożenia przedsiewnego i pogłównego
• na glebach ubogich w siarkę i pod rośliny siarkolubne
• na użytki zielone i plantacje wieloletnie stosować wczesną wiosną
• bezpośrednio przed rozsiewem można mieszać z POLIDAPEM, POLIFOSKAMI, POLIMAGAMI i solą potasową
• stosować dawki według potrzeb nawozowych uprawianej rośliny

Pakowanie, składowanie i transport

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto - 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m.
Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WTO-ZChP-139:2009
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. Zaleca się stosować maski przeciwpyłowe i okulary ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza. Nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny.

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ I NASŁONECZNIENIEM

Loco Police. Cena za tonę. Realizujemy ilości całosamochodowe (min. 24 tony). 

 

LOCO Police. Cena za tonę. Ilości całosamochodowe (min. 24 tony). 

 


Do nawozów paletyzowanych należy doliczyć 15zł netto/t

Luzem -30zł/t netto

Ilości całosamochodowe (min. 24 tony). Cena za tonę

DOSTAWA DO KLIENTA

 

zachodnio-pomorskie     35zł
lubuskie   35zł
wielkopolskie   35zł
pomorskie   52zł
kujawsko-pomorskie   52zł 
dolnośląskie   52zł
opolskie   52zł
śląskie   55zł
łódzkie   55zł
mazowieckie   55zł
warmińsko-mazurskie   75zł
podlaskie   75zł
małopolskie   80zł
świętokrzyskie   80zł
lubelskie   80zł
podkarpackie   80zł

 Ceny podane sa cenami netto:

Luzem- 30zł/t netto 

 

There are currently no product reviews.

Write Review

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Rolnictwa:
Galvet Sp. zo.o.
Sowin 102, 48-316 Łambinowice
NIP 749-10-02-086
tel./fax +48 77 4311747,+48 77 4343005 
w godz. 7-15.30
tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
Logo Skype galvet102, galvet108, galvetdekamix 

NR KONTA 81 1090 2138 0000 0001 1016 7541
NR KONTA WALUTOWEGO IBAN: PL 62 1090 2138 0000 0001 1992 5598 BIC CODE WBKPPLPP
 
W przypadku awarii bądź problemów ze złożeniem zamówienia przez stronę www.sklep-galvet.pl prosimy o składanie zamówień telefonicznie: tel. stacjonarny 77/434 30 05 tel. kom.+48 502 023 236, 501461592, 512490068
See also:
POLIFOSKA 4 Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 4-12-32-(2-9) 1t BB
images/1c3555b587d055dd33e198993874b023.jpg POLIFOSKA 4 Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 4-12-32-(2-9) 1t BB Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)  NAWÓZ WE  Właściwości Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3.  POLIFOSKA® 4 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 32% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 4 wpływa na dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa ich mrozoodporność oraz wpływa na poprawę jakości plonu. Stosowanie Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 4 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.  Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 4 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.  POLIFOSKĘ® 4 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. Pakowanie, składowanie i transport Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw.  Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem powiedz, 1293

POLIFOSKA 4 Nawóz kompleksowy NPK(MgS) 4-12-32-(2-9) 1t BB

0,00 zł

POLIFSKA 8O Nawóz kompleksowy NPK(S) 8-24-24-(9) 1t BB
images/b50c054749fbe38ca4d5c7b87e6e6b87.jpg POLIFSKA 8O Nawóz kompleksowy NPK(S) 8-24-24-(9) 1t BB Nawóz kompleksowy NPK(S) 8-24-24-(9) NAWÓZ WE Właściwości Nawóz granulowany, równomierne granulki jasnoszare do ciemnoszarych, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. POLIFOSKA® 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno pobierany przez rośliny, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny POLIFOSKI® 8 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność roślin oraz wpływa na poprawę jakości plonu. Stosowanie Nawóz ten może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. POLIFOSKĘ® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując POLIFOSKĘ® 8 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. POLIFOSKĘ® 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem.pl, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. Pakowanie, składowanie i transport Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto do 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Kontenery nieprzekraczające masy 500 kg, można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg w stosach złożonych z 2 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ZN-ZChP-131:2004 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - w przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody - zaleca się stosować maski przeciwpyłowe, okulary i rękawice ochronne - w razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza - nawóz nietoksyczny, bez zapachu, niepalny - chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem Loco Police. Cena za tonę. Realizujemy zamówienia całosamochodowe (min. 24 tony).  Do nawozów paletyzowanych należy doliczyć 15zł netto/t Luzem -30zł/t netto DOSTAWA DO KLIENTA   zachodnio-pomorskie     35zł lubuskie   35zł wielkopolskie   35zł pomorskie   52zł kujawsko-pomorskie   52zł  dolnośląskie   52zł opolskie   52zł śląskie   55zł łódzkie   55zł mazowieckie   55zł warmińsko-mazurskie   75zł podlaskie   75zł małopolskie   80zł świętokrzyskie   80zł lubelskie   80zł podkarpackie   80zł     powiedz, 1509

POLIFSKA 8O Nawóz kompleksowy NPK(S) 8-24-24-(9) 1t BB

0,00 zł

LUBOFOS 12 1t Big Bag Nawóz PK (Ca,Mg,S) 12-20- (5-4,5-10)
images/1412945661_lubofos 12.jpg LUBOFOS 12 1t Big Bag Nawóz PK (Ca,Mg,S) 12-20- (5-4,5-10) LUBOFOS 12 1t Big Bag Nawóz PK (Ca,Mg,S) 12-20- (5-4-10) Właściwości Lubofos® 12 jest nawo zem wieloskład nikowym granu lowa nym. Zawiera fos fo ryt częściowo rozłożony, tzn. że na wóz posiada zarówno szyb ko, jak i wolno działa jące formy fosforu. Wykazuje bardzo dobre wła ściwości rozsiewne. Składniki pokarmo we (procent m/m): 12% pięciotlenku fosforu (P2O5) roz pusz czalnego w kwasach mineral nych, 5% pię ciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obo jętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 20% tlenku potasu (K2O) roz puszczalnego w wodzie; 5% tlenku wapnia (CaO) roz puszczalnego w wodzie; 4,5% tlenku magnezu (MgO) całkowitego oraz 10% trójtlen ku siarki (SO3) całkowitego. Posiada w swoim składzie szereg mikroelemen tów, takich jak: 11 ppm boru, 17 ppm miedzi, 130 ppm manganu i 90 ppm cynku. Wszystkie składniki są łatwo przyswajalne dla roślin. Prze zna cze nie Lubofos® 12 przeznaczony jest do przedsiewnego stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Kompozycja fi zyczna i skład chemiczny nawozu umożliwia roślinom korzystanie przez cały okres wzrostu ze składników uwalniających się z granuli nawozowej. Wysoka zawartość w nawozie potasu w stosun ku do fosforu kwalifi kuje go w pierwszej kolejności do nawożenia roślin okopowych. Można go też efektywnie zastosować pod zboża, na użytki zielone, ze względu na niezbędny dla zwierząt magnez oraz na glebach ubogich w potas i magnez przyswajalny. Stoso wanie Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Lubofos® 12 przedsiewnie, miesza jąc z glebą na głębokość 10-15 cm w czasie wykonywania przedsiewnych zabiegów uprawowych. Nawóz nadaje się na wszystkie gleby, niezależnie od ich zwięzłości i odczynu. Na użytki zielone wskazane jest podzielenie dawki na dwie części i zastosowanie pierwszego nawożenia wczesną wiosną, a drugiego po zbiorze pierwszego pokosu lub po drugim wypasie pastwiska. Daw ko wa nie Głównym składnikiem nawozu jest potas, dlatego wielkość stosowanych dawek należy w pierwszej kolejności ustalać według zapotrzebowania roślin na ten składnik, jak również według zasobności gleby w potas i fosfor przyswajalny oraz spodziewanego plonu. powiedz, 3606

LUBOFOS 12 1t Big Bag Nawóz PK (Ca,Mg,S) 12-20- (5-4,5-10)

0,00 zł

Mocznik 46B, nawóz mineralny, BB 1tona,

Without Tax: 0,00 zł
With Tax: 0,00 zł

Roztwór Saletrzano-Mocznikowy 32N, 1 tona

Without Tax: 0,00 zł
With Tax: 0,00 zł

Polifoska 8 NPK (S) 8:24:24:(9) 50 kg lub 500 kg big bag
images/1414046934_polifoska 8.jpg Polifoska 8 NPK (S) 8:24:24:(9) 50 kg lub 500 kg big bag  Polifoska 8 NPK (S) 8:24:24:(9) 50 kg lub 500 kg big bag  Opis produktu Nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach lub jasno różowych, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, w tym 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu. Przeznaczenie i stosowanie Nawóz ten można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 8 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego oraz szczególnie pod zboża, gdy przyoruje się słomę. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polifoskę® 8 przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Polifoskę® 8 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem/Salmagiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. Korzyści zastosowania Azot w formie amonowej wolniej pobierany przez rośliny decyduje o ich harmonijnym wzroście i rozwoju, wspomaga pobieranie fosforu i ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Fosfor w formie fosforanu amonowego jest najlepiej przyswajalną formą tego składnika, dobrze pobieraną również w warunkach niedoboru wody w glebie. Taki skład chemiczny Polifoski ® 8 powoduje dobre ukorzenienie roślin, prawidłowy ich rozwój od okresu powschodowego, zwiększa odporność roślin, a stosowany przedsiewnie zwiększa mrozoodporność, odporność na susze, wpływa także na pełne kwitnienie i równomierne dojrzewanie roślin oraz na poprawę jakości i wierny, wysoki plon. powiedz, 8213

Polifoska 8 NPK (S) 8:24:24:(9) 50 kg lub 500 kg big bag

0,00 zł

Oferta dnia

SPRZEDAM

wysłodki burczane

granulowane - suche

oraz

śrutę sojową

Florian - 512 490 068

Twój ogródek

Polecamy środki ochrony
dla Twojego
ogródka i sadu :)

na owady:
Decis Ogród 15 EW

Karate Zeon 050 CS
Magus 200 SC
Mospilan 20 SP

na choroby grzybowe:
Miedzian 50 WP

Amistar 250 SC

zapylacz:
Betokson

Roundup 360 SL

Roundup 360 SL
potocznie zwany jako RANDAP

oraz tańsze zamienniki:

Klinik Duo 360 SL

Agrosar 360 SL

Glifoherb 360 SL

Taifun 360 SL

Huragan Extra 360 SL

Google translate
Saletra Amonowa

Sprzedam TANIO

Saletrę

32% lub 34%

oraz

 MOCZNIK

tel. 502 023 236

Price list

HTML   CSV

Shopping Cart
... is empty

View cart
News
17-09-2009
I accept
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.