Angielski
Strona głównaRolnictowo-GalvetHigiena - mycie - dezynfekcjaJUVENEX EC larwicyd w płynie do zwalczania larw owadów 500 ml
Cennik

HTML   CSV

Przyłbica Maska osłonowa na twarz V3
Szybki podgląd
66,42 zł
Przyłbica Maska osłonowa na twarz V2
Szybki podgląd
41,82 zł
Mata dezynfekcyjna PROFI 100x120cm
Szybki podgląd
383,76 zł
Preparat przeciwko larwom much Larvanon 2 WG, 5 kg
Szybki podgląd
424,35 zł
KOLBA 500 ml - środek do zwalczania owadów
Szybki podgląd
205,85 zł
Muchex MP (czerwony) - przeznaczony do polewania lub spryskiwania skóry zwierząt 0,5kg
Szybki podgląd
80,91 zł
Muchex MP (czerwony) - przeznaczony do polewania lub spryskiwania skóry zwierząt 1kg
Szybki podgląd
147,11 zł
Muchex MP (biały) - przeznaczony do polewania lub spryskiwania skóry zwierząt 0,5kg
Szybki podgląd
80,91 zł
Muchex MP (biały) - przeznaczony do polewania lub spryskiwania skóry zwierząt 1kg
Szybki podgląd
147,22 zł
Żel do wymion 14 500ml
Szybki podgląd
24,56 zł
GALVET ProCalcium 500g (Propionian wapnia) dodatek paszowy
Szybki podgląd
21,60 zł
GALVET LACTIVET DRINK (kwas mlekowy) 50% jasny 30kg zakwaszacz do kiszonek dodatek paszowy
Szybki podgląd
418,61 zł
GALVET OMEGA-VET (siemię lniane) 1kg Materiał Paszowy
Szybki podgląd
13,10 zł
TOROVIT preparat dla gołębi 10kg
Szybki podgląd
297,00 zł
TOROVIT preparat mpu dla gołębi 1kg
Szybki podgląd
39,92 zł
Siarczan miedzi techniczny 25kg, TRANSPORT ADR UN3077
Szybki podgląd
412,05 zł
GALVET PROPIVET 1kg [propionian sodu] dodatek paszowy
Szybki podgląd
29,70 zł
ToroVit Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi 500g
Szybki podgląd
28,94 zł
GALVET SODUSAN 2kg (siarczan sodu, sól glauberska) Materiał Paszowy
Szybki podgląd
14,26 zł
GALVET SODUSAN 1kg (siarczan sodu, sól glauberska, natrium sulfuricum) Materiał Paszowy
Szybki podgląd
12,15 zł
KANIMAG (Tlenek magnezu min. 83%) 1kg magnezyt kalcynowany prażony Materiał Paszowy
Szybki podgląd
8,94 zł
GALVET SANMAG 200g [siarczan magnezu, sól gorzka] Materiał Paszowy woreczek
Szybki podgląd
6,32 zł
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Szukaj treści

Wpisz szukaną frazę


Wyszukiwanie zaawansowane
Tłumacz Google
GALVET GLIVET activity 30kg (Gliceryna roślinna min. 99,5%) materiał paszowy
Szybki podgląd
425,50 zł 350,00 zł
Siatka rolnicza 1.23x2000m HellasNet 24kg/szt
Szybki podgląd
543,17 zł 516,01 zł
Sól spożywcza, warzona próżniowa, sól kuchenna, sól stołowa 24 T
Szybki podgląd
Saletra amonowa Pulan
Szybki podgląd
2 636,06 zł 2 440,80 zł
GALVET GLIVET activity 5kg (Gliceryna roślinna min. 99,5%) materiał paszowy
Szybki podgląd
90,00 zł 66,00 zł
Nasiona Mieszanki Traw ATOL EXCLUSIVE GREEN worek 25 kg
Szybki podgląd
663,78 zł 630,59 zł
Wysłodki buraczane niemelasowane, granulowane, BB 1 T
Szybki podgląd
2 390,00 zł 2 350,00 zł
DRAKER 10.2- 250ml preparat owadobójczy
Szybki podgląd
79,83 zł 75,00 zł
GALVET GLIVET activity 1kg (Gliceryna roślinna min. 99,5%) materiał paszowy
Szybki podgląd
30,78 zł 14,50 zł
Rzetelna Firma

JUVENEX EC larwicyd w płynie do zwalczania larw owadów 500 ml

454,73 zł

Producent: 0031
Kod: AT01

Ilość:szt

JUVENEX EC
500ml

Płynny preparat do zwalczania larw owadów w postaci koncentratu do sporządzania emulsji. Zwalcza również dorosłe formy owadów latających (np. muchy) i biegających (np. prusaki, karaczany) na powierzchniach gładkich. W przypadku owadów dorosłych wykazuje działanie natychmiastowe. Nie wywołuje efektu rezydualnego. Możliwość zastosowania także w pomieszczeniach mieszkalnych i miejscach kontaktujących się z żywnością. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Skład chemiczny:
piryproksyfen 10 g/l; piretryny i piretroidy (25%) 276 g/l; butotlenek piperonylu 552 g/l.
Zawiera frakcje ropy naftowej i węglowodory alifatyczne.
Dawkowanie:
W przypadku zwalczania owadów latających sporządzić emulsję wodną 2%, a w przypadku owadów biegających 3%. W celu uzyskania 5 litrów emulsji do oprysków potrzebne będzie więc 100 ml wzgl. 150 ml koncentratu (w przypadku opakowań z dozownikiem: 4 wzgl. 6 napełnień komory dozującej á 25 ml).
W zależności od właściwości powierzchni potrzebnych będzie 20-50 ml płynu na m2. Emulsja nie powinna spływać z powierzchni, na której jest stosowany zabieg.
W przypadku zwalczania karaczanów powtórzyć zabieg (po 3 tygodniach – prusaki, po 10-12 tygodniach - karaczany wschodnie).
Należy ściśle przestrzegać załączonych informacji o produkcie.

Sposób użycia:

W celu pobrania koncentratu należy odkręcić czerwoną nakrętkę. Nacisnąć lekko butelkę, aż komora dozowania wypełni się po brzegi. Ewentualny nadmiar spływa z powrotem.
Przed rozpoczęciem zabiegu należy w miarę możliwości odkryć kryjówki owadów. Emulsję JuvenEXu EC należy rozprowadzać przy pomocy opryskiwaczy. Ciśnienie robocze nie powinno przekroczyć 2 barów.
Rozprowadzić rozcieńczony wodą środek we wszystkich miejscach, w których obserwuje się owady oraz najbliższe otoczenie. Mieszaninę należy zużyć w przeciągu 24 h.
Po wykonaniu zabiegu pomieszczenia pozostawić zamknięte przynajmniej przez 4-6 godzin. Następnie dokładnie wywietrzyć lub zmyć resztki emulsji.

Środki ostrożności:

Produkt szkodliwy Produkt niebezpieczny dla środowiska.
Produkt łatwo palny. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie wdychać gazu/ dymu/ pary/ rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Inne ostrzeżenia:

  W przypadku niewystarczającej wentylacji należy używać maski przeciwgazowej z filtrem. Nie wdychać oparów. Unikać wszelkiego zbędnego kontaktu z produktem. W razie połknięcia, nie prowokować wymiotów, wezwać lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Osoby postronne poza wykonującymi zabieg, muszą opuścić pomieszczenie. Usunąć nieopakowaną żywność i paszę, bydło domowe, zwierzęta domowe oraz zabawki, czy nieokryte naczynia. Przykryć akwaria i terraria. Okryć powierzchnie, na których przygotowywana lub spożywana jest żywność lub po zabiegu dokładnie wyczyścić je alkalicznym detergentem. Trzymać z dala dzieci i zwierząt. Nie opryskiwać niezabezpieczonych urządzeń lub gniazdek elektrycznych. Należy unikać zanieczyszczenia produktem gleby i wody. Środek stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użytkowania. Nieprawidłowe użycie może być szkodliwe.
Pierwsza pomoc: Natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną preparatem. W razie wystąpienie dolegliwości - wezwać lekarza. W wyniku wdychania: osoby mające kontakt z preparatem wyprowadzić na świeże powietrze. Po kontakcie ze skórą: natychmiast dokładnie myć wodą z mydłem przez przynajmniej 15 minut. Po kontakcie z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez przynajmniej 15 minut, trzymając odchylone powieki. W razie połknięcie: nie wywoływać wymiotów. Podać dużą ilość wody (jeśli to możliwe zawiesinę węgla aktywnego). Decyzję w sprawie wywołania wymiotów powinien podjąć lekarz. Uwaga. Niebezpieczeństwo aspiracji.
Opakowanie przechowywać szczelnie zamknięte i w chłodnym miejscu. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opakowanie zwrotne, podlega kaucjonowaniu.

  W przypadkach kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk- tel. (0-58) 301 65 16, Kraków (0-12) 411-99-99, Lublin (0-81) 740-89-83. Łódź (0-42) 657- 99-00, Poznań (0-61) 847-69-46, Rzeszów (0-17) 866-44-09, Sosnowiec (0-32) 266-11-45, Tarnów (0-14) 631-51-77, Warszawa (0-22) 619-66-54, Wrocław (0-71) 34-33-008.
Pozwolenie Ministra Zdrowia: 3730/09
Data ważności pozwolenia: 31.12.2024r.

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Rolnictwa:
Galvet Sp. z o.o.
Sowin 102, 48-316 Łambinowice
NIP 749-10-02-086
tel./fax +48 77 431 17 47  w godz. 7-15.30

Pasze:  pasze@galvet.pl
tel. 506 392 786

Chemia: tel. wew. 23 chemia@galvet.pl
tel. 505 037 870

Food -żywność, surowce: tel.wew. 21 food@galvet.pl
tel. 513 107 483

Asortyment: tel.wew.22  galvet@onet.pl
tel. 690 152 488 


 NR KONTA bankowego PLN 69 1050 1490 1000 0090 3250 5548
EURO PL 62 1090 2138 0000 0001 1992 5598
USD PL 74 1050 1490 1000 0090 3250 5555 
 Santander Bank Polska oddział Opole
IBAN: BIC CODE WBKPPLPP

 

 
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Środek Ochrony Roślin może nabyć osoba pełnoletnia oraz posiadająca kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin dla użytkowników profesjonalnych. W przypadku awarii bądź problemów ze złożeniem zamówienia przez stronę www.sklep-galvet.pl prosimy o składanie zamówień telefonicznie: tel. stacjonarny 77/434 30 05, pasze.+48 506392786, chemia+48 505009788, asortyment +48 505651239, food+48507795779 pasze@galvet.pl, chemia@galvet.pl, asortyment@galvet.pl, food@galvet.pl
Zobacz także:
 • UNIWERSALNY UCHWYT TELESKOPOWY umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc szt
  Szybki podgląd

  UNIWERSALNY UCHWYT TELESKOPOWY umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc szt

  839,48 zł

Sklep-galvet: sklep rolniczy, zaopatruje gospodarstwa rolne, w produkty od najlepszych producentów. Rolnictwo to coś na czym się znamy. W ofercie karmy cena najniższa na rynku, pasze dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, korzystnie wpływające na wyniki rozrodu zwierząt hodowlanych i nieśność drobiu. Łagodzą objawy i skutki stresu oraz obecność antywitamin w paszy. Nie jednego rolnika zadowoli ogromny wybór oraz wyszukane nasiona roślin bardzo konkurencyjne wysłodki buraczane, doskonałe produkty biobójcze, nawozy cena promocyjna, oraz produkty owadobójcze a także różne środki ochrony roślin ułatwiające uprawę.
Staramy się sprostać oczekiwaniom klienta dlatego poszerzamy swoją ofertę o nowe produkty. Zdajemy sobie sprawę że żywienie zwierząt i uprawa roślin wciąż ewoluuje dlatego kształcimy się i poszerzamy wiedzę w tym kierunku, a to wszystko dla zdrowia waszych zwierząt i roślin!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.