Topper 10 ST

Topper 10 ST

 • substancja aktywna: trichlopyr
 • zastosowania w uprawach: sadowniczych
 • podobne produkty: Pomonit 505 SL

LOGO MAXIM

Zapobiega przedwczesnemu opadaniu owoców

 

O produkcie

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju rośli w formie tabletek do rozpuszczalnych w wodzie.Hamuje opadanie owoców przed zbiorami, wpływa na poprawę wybarwienia owoców, zwiększa wielkość owoców. Substancją aktywną preparatu Topper 10 ST jest syntetyczna auksyna – trichlopyr, związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego.
W 1 kilogramie środka znajduje się 100 g (10%) trichlopyru.

Zalety preparatu Topper:

 • Topper 10 ST znacząco hamuje opadanie owoców przed zbiorami.
 • Dobre efekty zastosowania na wielu odmianach jabłoni i gruszy w różnych lokalizacjach doświadczeń. Bardzo dobre efekty w gruszach.
 •  Efekty zależą od warunków klimatycznych.Środek jest swego rodzaju polisą od wietrznej i burzowej pogody.
 •  Nie przyspiesza dojrzewania owoców.
 •  Nie pogarsza jędrności owoców.
 •  Aplikacja jednorazowa na 3–4 tygodnie przed zbiorem.
 •  Optymalna dawka 15–20 tabletek na hektar.
 •  Brak pozostałości substancji czynnej w owocach.
 •  Brak wpływu na pogorszenie właściwości przechowalniczych owoców.

topper3

 topper4

topper5

Zarejestrowane uprawy i dawki

 

Uprawa

termin

dawka

Jabłonie

3-4 tygodnie przed  planowanym zbiorem

20 tabletek na ha w 1000l wody

Grusze

 3-4 tygodnie przed planowanym zbiorem

15 tabletek na ha w 1000l wody

W załączniku umieszczono etykietę środka.

Pozwolenie MRiRW: R-43/2013
Data ważności pozwolenia: 07.03.2023r.