Categories
Manufacturers
Quick Find

Use keywords to find the product you are looking for


Advanced Search
Information
  Promotions
   Featured Products
   New Products
   Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG - stosowany w okresie intensywnego wzrostu roślin - 100g
   images/1425467319_Ridomil.jpg Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG - stosowany w okresie intensywnego wzrostu roślin - 100g Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG stosowany w okresie intensywnego wzrostu roślin 100g RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.  Opakowanie: 15g, 100g Problemy:Uprawa:Stosowanie / dawka:  alternarioza  ziemniak maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2 zalecana ilość wody: 2 – 4 litry na 100 m2 Ilość wody dostosować do wielkości roślin. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania. zaraza ziemniaka ziemniak maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g na 100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g na 100 m2zalecana ilość wody: 2 – 4 litry na 100 m2Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania zaraza ziemniaka, alternarioza pomidor uprawiany w gruncie maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 g na 100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 g na 100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni. Zalecana ilość wody: 6 – 8 litrów na 100 m2 . Ilość wody dostosować do wielkości roślin. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonywać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. mączniak rzekomy cebula uprawiana w gruncie   maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2  zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wyraźnie widocznego drugiego liścia na pędzie głównym do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. mączniak rzekomy  ogórek uprawiany pod osłonami   maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 7 -10 dni. Zalecana ilość wody: 6 – 8 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 5 liścia do końca fazy dojrzewania owoców. bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych brokuł uprawiany w gruncie maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 14 - 21 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.  bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych kalafior uprawiany w gruncie  maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 14 - 21 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie. mączniak rzekomy  sałata uprawiana w gruncie  maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 19 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 19 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni. Zalecana ilość wody: 3 – 8 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy osiągnięcia typowej masy liści.  mączniak rzekomy winorośl maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do końca fazy kwitnienia.  mączniak rzekomy  tytoń   maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni. Zalecana ilość wody: 4-5 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, nie wcześniej niż po wysadzeniu rozsady (tj. od fazy 5 – 6 liści). Drugi zabieg wykonać po ok. 10 dniach (faza 9-12 liści). mączniak rzekomy, fytoftoroza (liści i łodyg) rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami  maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (25 g środka w 10 l wody)zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (25 g środka w 10 l wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2 . Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od czerwca do września.   W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-66/2012Data ważności pozwolenia: 09.04.2022r. Without Tax: 23,02 zł
   With Tax: 24,86 zł
   koszyk,powiedz, 9553
   Without Tax: 23,02 zł
   With Tax: 24,86 zł
   Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG - stosowany w okresie intensywnego wzrostu roślin - 15g
   images/1425466550_Ridomil.jpg Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG - stosowany w okresie intensywnego wzrostu roślin - 15g Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG stosowany w okresie intensywnego wzrostu roślin 15g RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.  Opakowanie: 15g, 100g Problemy:Uprawa:Stosowanie / dawka:  alternarioza  ziemniak maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2 zalecana ilość wody: 2 – 4 litry na 100 m2 Ilość wody dostosować do wielkości roślin. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania. zaraza ziemniaka ziemniak maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g na 100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g na 100 m2zalecana ilość wody: 2 – 4 litry na 100 m2Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania zaraza ziemniaka, alternarioza pomidor uprawiany w gruncie maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 g na 100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 g na 100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni. Zalecana ilość wody: 6 – 8 litrów na 100 m2 . Ilość wody dostosować do wielkości roślin. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonywać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. mączniak rzekomy cebula uprawiana w gruncie   maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2  zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wyraźnie widocznego drugiego liścia na pędzie głównym do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. mączniak rzekomy  ogórek uprawiany pod osłonami   maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 7 -10 dni. Zalecana ilość wody: 6 – 8 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 5 liścia do końca fazy dojrzewania owoców. bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych brokuł uprawiany w gruncie maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 14 - 21 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.  bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych kalafior uprawiany w gruncie  maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Ostęp pomiędzy zabiegami: 14 - 21 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie. mączniak rzekomy  sałata uprawiana w gruncie  maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 19 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 19 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni. Zalecana ilość wody: 3 – 8 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy osiągnięcia typowej masy liści.  mączniak rzekomy winorośl maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 3. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni. Zalecana ilość wody: 7 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do końca fazy kwitnienia.  mączniak rzekomy  tytoń   maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g/100 m2 Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni. Zalecana ilość wody: 4-5 litrów na 100 m2 . Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, nie wcześniej niż po wysadzeniu rozsady (tj. od fazy 5 – 6 liści). Drugi zabieg wykonać po ok. 10 dniach (faza 9-12 liści). mączniak rzekomy, fytoftoroza (liści i łodyg) rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami  maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (25 g środka w 10 l wody)zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (25 g środka w 10 l wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/100 m2 . Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni. Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od czerwca do września.   W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-66/2012Data ważności pozwolenia: 09.04.2022r. Without Tax: 9,38 zł
   With Tax: 10,13 zł
   koszyk,powiedz, 9552
   Without Tax: 9,38 zł
   With Tax: 10,13 zł
   Polyram 70 WG - ochrona ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed rdzą i plamistością - 100g
   images/1425464216_Polyram 70 WG.jpg Polyram 70 WG - ochrona ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed rdzą i plamistością - 100g Polyram 70 WG ochrona ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed rdzą i plamistością 100g Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwacza ręcznego. Opakowania:  15 g, 100 g Problemy:Uprawa:Stosowanie / dawka: zaraza ziemniaka, alternarioza  ziemniak maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15-18 g/100 m2 zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Termin stosowania: Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Polyram 70 WG stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami o działaniu kontaktowym, należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci ziemniaczanej.  parch jabłoni jabłoń maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 26 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-26 g/100 m2 zalecana ilość wody: 5-7,5 lŚrodek stosować 3-5 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.  zaraza ziemniaka, alternarioza pomidor (w gruncie) maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-18 g/100 m2 zalecana ilość wody: 6-7 l/100 m2Polyram 70 WG przeznaczony jest do opryskiwania po zastosowaniu środka o działaniu systemicznym lub wgłębnym. Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.  mączniak rzekomy cebula maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana ilość wody: 6-7 l/100 m2 Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych na cebuli nasiennej i dymce. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-14/2013Data ważności pozwolenia: 22.01.2023r. Without Tax: 15,80 zł
   With Tax: 17,06 zł
   koszyk,powiedz, 9551
   Without Tax: 15,80 zł
   With Tax: 17,06 zł
   Polyram 70 WG - ochrona ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed rdzą i plamistością - 15g
   images/1425462903_Polyram 70 WG.jpg Polyram 70 WG - ochrona ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed rdzą i plamistością - 15g Polyram 70 WG ochrona ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed rdzą i plamistością 15g Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami. Środek przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwacza ręcznego. Opakowania:  15 g, 100 g Problemy:Uprawa:Stosowanie / dawka: zaraza ziemniaka, alternarioza  ziemniak maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15-18 g/100 m2 zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. Termin stosowania: Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym, Polyram 70 WG stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami o działaniu kontaktowym, należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Wyższą dawkę środka i większą ilość wody stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą lub na plantacjach o bujniejszej naci ziemniaczanej.  parch jabłoni jabłoń maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 26 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-26 g/100 m2 zalecana ilość wody: 5-7,5 lŚrodek stosować 3-5 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.  zaraza ziemniaka, alternarioza pomidor (w gruncie) maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-18 g/100 m2 zalecana ilość wody: 6-7 l/100 m2Polyram 70 WG przeznaczony jest do opryskiwania po zastosowaniu środka o działaniu systemicznym lub wgłębnym. Środek stosować maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, z zachowaniem 7-10 dni odstępu między zabiegami, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Wyższą dawkę środka stosować w warunkach silnego zagrożenia chorobą.  mączniak rzekomy cebula maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/100 m2 zalecana ilość wody: 6-7 l/100 m2 Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją, maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7-10 lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych na cebuli nasiennej i dymce. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-14/2013Data ważności pozwolenia: 22.01.2023r. Without Tax: 9,24 zł
   With Tax: 9,98 zł
   koszyk,powiedz, 9550
   Without Tax: 9,24 zł
   With Tax: 9,98 zł
   Filter products
   NOWY DZIAŁ

   NOWY DZIAŁ!!!

   Środki Ochrony Roślin

   Codziennie rozwijamy się właśnie dla Ciebie

   Google translate
   NOWY DZIAŁ

   NOWY DZIAŁ!!!

   Środki Ochrony Roślin

   Codziennie rozwijamy się właśnie dla Ciebie

   Oferta dnia

   Wysłodki burczane

   niemelasowane

   suche

   Florian - 512 490 068

   Price list

   HTML   CSV

   Shopping Cart
   ... is empty

   View cart
   News
   17-09-2009
   Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.