GALVET Centrum Obsługi Rolnictwa sklep internetowy
Categories
Manufacturers
Quick Find

Use keywords to find the product you are looking for


Advanced Search
Information
Promotions
Roundup Flex 480 - (RANDAP - mocny) - zwalcza perz i inne chwasty - 1L
images/1429785299_Roundup Flex.jpg Roundup Flex 480 - (RANDAP - mocny) - zwalcza perz i inne chwasty - 1L Roundup Flex 480 (RANDAP - mocny)  zwalcza perz i inne chwasty 1L Opis działaniaRoundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy i cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych. Działanie na chwastyRoundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Korzyści Wyższa koncentracja 480 g/l glifosatu Minimalny okres od zabiegu do deszczu – 1 godzina Skuteczny także w zmiennych warunkach pogodowych Możliwość uprawy od 24 godzin po zabiegu – chwasty jednoroczne Możliwość uprawy od 5 dni po zabiegu – chwasty wieloletnie Tabela Uprawa Tabela chwasty wrażliwe Roundup Flex 480 jest dostępny w opakowaniach 1l, 5l, 20l i 200l. Oryginalne opakowania mają wiele zalet, a wśród nich: uchwyt umożliwiający wygodne trzymanie etykietę zawierającą szczegółowe informacje wraz z podstawowymi parametrami uchwyt od spodu ułatwiający nalewanie patent Monsanto ,,anti-glug system’’ i duży otwór szyjki z zasysaniem powietrza umożliwiający płynne nalewanie bez pęcherzy kalibrację umożliwiającą łatwe odmierzanie zaokrąglone zakończenie szyjki, dzięki któremu nie pozostaje w niej ciecz Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0°C - 30°C.Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-218/2014 Without Tax: 43,03 zł 40,88 zł
With Tax: 46,47 zł 44,15 zł
koszyk,powiedz, 9866
Without Tax: 43,03 zł 40,88 zł
With Tax: 46,47 zł 44,15 zł
Roundup 360 SL- PŁYN - przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów - 5l
images/1429783766_roundup 360 sl 5l.jpg Roundup 360 SL- PŁYN - przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów - 5l Roundup 360 SL PŁYN przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów 5l potocznie zwany "randap" Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) Zawartość substancji biologicznie czynnej: glifosat 360g/l w postaci soli izopropoloaminowej. Roundup® 360 SL ma bardzo wiele zastosowań! pola uprawne rośliny warzywne rośliny sadownicze likwidacja ugorów i odłogów leśnictwo Roundup® zwalcza 53 chwasty! Środek należy stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów dostosowaną do ich fazy rozwoju. Chwasty odporne: skrzyp polny. Zastosowanie Roundup® 360 SL Roundup® 360 SL cechuje szeroka gama zastosowań. Wśród nich najważniejsze to: Pola uprawne Wiosną: wszystkie rośliny: przed siewem lub sadzeniem roślin (zwalczanie perzu i innych chwastów), ziemniak: przed wschodem rośliny uprawnej (zwalczanie wschodzących chwastów), burak cukrowy: przed wschodem rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii (zwlaczanie wschodzących chwastów wiosną i jesienią). Przed zbiorem roślin uprawnych, w tym zbóż, rzepaku, grochu, łubinu bobiku (zwalczanie perzu i innych chwastów). Po zbiorze roślin uprawnych i przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (zwlaczanie perzu i innych chwastów). Rośliny warzywne po siewie lecz przed wschodem rośliny uprawnej (cebula, marchew, por). Rośliny sadownicze na terenach przeznaczonych pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych w sadach (drzewa ziarnkowe i pestkowe). Likwidacja ugorów i odłogów. Leśnictwo przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne, szkółki leśne i zadrzewieniowe, uprawy leśne, wielolatki sosny i świerka (pow. 3 lat), zabezpieczanie pniaków drzew i krzewów liściastych przed wyrastaniem odrośli, niszczenie rosnących drzew. Pozostałe zastosowania: rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki wodne nie będące źródłami ujęcia wody do picia (zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności wodnej), użytki zielone (rekultywacja), miejsca wokół domu i na działce, teren nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne). Dawkowanie Środek należy stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów dostosowaną do ich fazy rzowoju. Chwasty odporne: skrzyp polny. Przed zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety - instrukcją stosowania -  etykieta i bezpieczeństwo. W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-89/2009Data ważności pozwolenia: 15.07.2019r. Without Tax: 112,76 zł 107,12 zł
With Tax: 121,79 zł 115,69 zł
koszyk,powiedz, 9865
Without Tax: 112,76 zł 107,12 zł
With Tax: 121,79 zł 115,69 zł
Agrosar 360 SL - zamiennik raundapu (randapu) - zwalcza chwasty na polach, w sadach i ogródkach - 1L
images/1430287975_Agrosar 360 SL - 1L.jpg Agrosar 360 SL - zamiennik raundapu (randapu) - zwalcza chwasty na polach, w sadach i ogródkach - 1L Agrosar 360 SL zamiennik raundapu (randapu) zwalcza chwasty na polach, w sadach i ogródkach 1L OPIS DZIAŁANIA Agrosar 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na dziatkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych. DZIAŁANIE NA CHWASTY Agrosar 360 S1 jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (zaniknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Chwasty wrażliwe:w dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała,. mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna. w dawce 4l/ha: fiolek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity. w dawce 5 l/ha: babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies otuchy, palusznik krwawy, perz właściwy, pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna. w dawce 7,5 l/ha: babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa Wata, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna. w dawce 7,5 l/ha stosowanej dwukrotnie: babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny, przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna. UWAGA:Środek Agrosar 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 7,5 l/ha zapobiega wy-stępowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej. w dawce 8,0 l/ha: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata. Chwasty średnio wrażliwe. w dawce 3 l/ha: bodziszek drobny, jasnota purpurowa, w dawce 5,0 l/ha: mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi, szczaw polny, wierzbownica gruczołowata. w dawce 7,5 l/ha: krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, prze-tacznik perski. Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL w dawce 2,5 l/haChwasty wrażliwe; bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata. STOSOWANIE ŚRODKA PRZED ZBIORBN1 ROSLIN UPRAWNYCH W CELU ZWALCZANIA CHWASTÓW I UŁATWIENIA ZBIORU.   Pszenica ozima Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 I/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Rzepak ozimy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów. W momencie wykonania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W pszenicy ozimej środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem ziarna. W rzepaku ozimym środek stosować w fazie dojrzał ości technicznej nasion, gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać  7 dni przed zbiorem rzepaku. W celu ułatwienia zbioru (aby uzyskać pełny efekt dosuszania roślin rzepaku) zaleca się zbiór kombajnem po upływie 14-21 dni od terminu wykonania oprysku. Zalecana ilość wody: 200 — 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym —1. UWAGI:1. Środka nie stosować: — w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin motylkowych, — w pszenicy ozimej przeznaczonej na materia' siewny, — na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego. 2. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt. ŚCIERNISKA — PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW. Pszenica ozima, rzepak ozimy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 I/ha. Środek stosować od polowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w putni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w putni wykształcić 2 liście właściwe. Zalecana ilość wody: 200 — 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym —1. JABŁOŃ Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów. W celu zniszczenia wieloletnich chwastów dwuliściennych jak np. skrzyp polny śro-dek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce: Agrosar 360 SL 5,0L ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 I/ha. Zalecana ilość wody: 200 — 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym — 1. UWAGI: 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych. 2. Opryskiwać w sposób mechaniczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.OGRODY, DZIAŁKI, TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ FUNDAMENTÓW BUDYNKU, PŁOTÓW I INNYCH OGRODZEŃ, WOKÓŁ DRZEW I KĘP KWIATÓW, POD ŻYWOPŁO-TAMI I KRZEWAMI, MIĘDZY PŁYTKAMI I KOSTKA CHODNIKOWA, NA TERENIE OBEJŚCIA I DRÓG DOJAZDOWYCH. Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów. W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przez założeniem ogrodu lub dziatki. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 I/. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha - 7,5 l/ha. W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu. Liczba zabiegów: 2. Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 21 dni. W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie ro-śliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części pod-ziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin. Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka. Zalecana ilość wody: 200 — 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym-2 NASTĘPSTWO ROŚLINNa polu gdzie stosowano Agrosar 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zastosowania środka. Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Agrosar 360 SL. SPORZĄDZENIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Zabieg wykonać na suche rośliny chwastów, podczas wilgotnej i cieplej pogody, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem — zawsze z Mączonym mieszadłem. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA 1. Środka nie stosować: — przed wschodami chwastów, — na rośliny chore, wylęgnięte i uszkodzone, w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się    deszczów, — w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C, — podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. 2. Podczas stosowania środka nie dopuścić  do: — znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, — nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. Przed zastosowaniem środka należy doinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony roślin nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości  5m od terenów  nieużytkowanych rolniczo Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):. nie dotyczy. Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Środek ochrony roślin przechowywać:  — w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, — w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 0°C - 30°C w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą. Chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne — w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-35/2014Data ważności pozwolenia: 13.03.2024r. Without Tax: 20,66 zł 19,63 zł
With Tax: 22,32 zł 21,20 zł
koszyk,powiedz, 9885
Without Tax: 20,66 zł 19,63 zł
With Tax: 22,32 zł 21,20 zł
Roundup 360 SL- (RANDAP) - PŁYN - przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów - 1l
images/1429701311_Roundup360_packshot1L_110szer.jpg Roundup 360 SL- (RANDAP) - PŁYN - przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów - 1l Roundup 360 SL PŁYN przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów 1l Występuje w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) Zawartość substancji biologicznie czynnej: glifosat 360g/l w postaci soli izopropoloaminowej. Roundup® 360 SL ma bardzo wiele zastosowań! pola uprawne rośliny warzywne rośliny sadownicze likwidacja ugorów i odłogów leśnictwo Roundup® zwalcza 53 chwasty! Środek należy stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów dostosowaną do ich fazy rozwoju. Chwasty odporne: skrzyp polny. Zastosowanie Roundup® 360 SL Roundup® 360 SL cechuje szeroka gama zastosowań. Wśród nich najważniejsze to: Pola uprawne Wiosną: wszystkie rośliny: przed siewem lub sadzeniem roślin (zwalczanie perzu i innych chwastów), ziemniak: przed wschodem rośliny uprawnej (zwalczanie wschodzących chwastów), burak cukrowy: przed wschodem rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii (zwlaczanie wschodzących chwastów wiosną i jesienią). Przed zbiorem roślin uprawnych, w tym zbóż, rzepaku, grochu, łubinu bobiku (zwalczanie perzu i innych chwastów). Po zbiorze roślin uprawnych i przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (zwlaczanie perzu i innych chwastów). Rośliny warzywne po siewie lecz przed wschodem rośliny uprawnej (cebula, marchew, por). Rośliny sadownicze na terenach przeznaczonych pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych w sadach (drzewa ziarnkowe i pestkowe). Likwidacja ugorów i odłogów. Leśnictwo przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne, szkółki leśne i zadrzewieniowe, uprawy leśne, wielolatki sosny i świerka (pow. 3 lat), zabezpieczanie pniaków drzew i krzewów liściastych przed wyrastaniem odrośli, niszczenie rosnących drzew. Pozostałe zastosowania: rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki wodne nie będące źródłami ujęcia wody do picia (zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności wodnej), użytki zielone (rekultywacja), miejsca wokół domu i na działce, teren nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne). Dawkowanie Środek należy stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów dostosowaną do ich fazy rzowoju. Chwasty odporne: skrzyp polny. Przed zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z treścią etykiety - instrukcją stosowania -  etykieta i bezpieczeństwo. W załączniku umieszczono etykietę i kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-89/2009Data ważności pozwolenia: 15.07.2019r. Without Tax: 27,59 zł 26,21 zł
With Tax: 29,80 zł 28,31 zł
koszyk,powiedz, 9864
Without Tax: 27,59 zł 26,21 zł
With Tax: 29,80 zł 28,31 zł
Mieszanka paszowa dietetyczna dla trzody chlewnej Carbotox 8x1kg
images/1424440611_carbotox_l.png Mieszanka paszowa dietetyczna dla trzody chlewnej Carbotox 8x1kg Działanie. Carbotox zawiera substancje wiążące, ściągające i działające osłonowo na błonę śluzową przewodu pokarmowego, dzięki czemu stabilizuje fizjologiczne czynności trawienne. Mieszanka przeciwdziała dysfunkcjom przewodu pokarmowego, ogranicza nadmierną perystaltykę, wiąże gazy jelitowe, produkty fermentacji gnilnej, ewentualne toksyny bakteryjne i grzybicze znajdujące się w paszy. Wiąże również nadmiar amoniaku, wpływając na poprawę warunków zoohigienicznych w obiektach gospodarskich. Cynk aktywuje procesy metaboliczne, stymuluje syntezę hormonów, kwasów nukleinowych, enzymów, pobudza receptory smakowe i zapachowe. W konsekwencji wpływa na lepsze wykorzystanie paszy. Wskazania. Carbotox stosuje się w przypadku zagrożenia, w trakcie oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych. Można go stosować w celu poprawy strawności i wykorzystania paszy oraz w celu aktywacji procesów metabolicznych. Może być stosowany w celu poprawy perystaltyki przewodu pokarmowego przy luźnym stolcu. Mieszanka przeciwdziała zbrylaniu się pasz, pleśnieniu i fermentacji. Stosowanie. 0,4 kg mieszanki na 1 tonę paszy, co odpowiada 0,04% preparatu w pełnoporcjowej mieszance paszowej. W przypadku zagrożenia wystąpienia zaburzeń trawiennych, w trakcie oraz po przebytych zaburzeniach trawiennych mieszankę stosować przez 2-4 tygodnie. Without Tax: 22,61 zł 22,00 zł
With Tax: 24,42 zł 23,76 zł
koszyk,powiedz, 7606
Without Tax: 22,61 zł 22,00 zł
With Tax: 24,42 zł 23,76 zł
BIOBECK Pa 910 preparat roztoczobójczy w proszku 10kg
images/biobeck 1.jpg images/biobeck 2.jpg,images/BIOBECK.jpg, BIOBECK Pa 910 preparat roztoczobójczy w proszku 10kg BIOBECK Pa 910  preparat roztoczobójczy w proszku  10kg Biobeck PA 910 to ekologiczny preparat roztoczobójczy mający zastosowanie przede wszystkim do zwalczania ptaszyńca kurzego (Dermanyssus gallinae). Dwutlenek krzemu będący substancją aktywną przenika do narządów oddechowych (tchawek), wysusza je od środka oraz blokuje stawy, co prowadzi do unieruchomienia roztoczy i w konsekwencji do ich śmierci. Preparat może być stosowany w obecności kur i jaj bez okresu karencji. Skład chemiczny: Substancją aktywną jest dwutlenek krzemu w postaci proszku. Sposób stosowania: - Zabieg najlepiej przeprowadzić w godzinach rannych; - Przed użyciem preparatu należy usunąć pomiot z budynku inwentarskiego; - Dokładnie oczyścić na sucho powierzchnie klatek, podłogi, ściany, itp. (np. przy pomocysprężonego powietrza lub odkurzacza przemysłowego); w trakcie czyszczenia należy wyłączyć wentylatory;Od dokładności oczyszczenia obiektu zależy w dużej mierze skuteczność zabiegu.  - Rozprowadzić Biobeck PA 910 równomiernie za pomocą odpowiedniego aparatu rozpylającego np. pistoletu ssąco- rozpylającego - pistolet podłączyć do kompresora, - ustawić ciśnienie na 3 bary - stosować bez końcówek (dostępnych w zestawie), - podłączyć do pistoletu wąż ssący (maks. dług. 2m) - przymocować do węża rurkę, na jej wolnym końcu można wyciąć szczeliny, aby zapobiec przyssaniu się do dna pojemnika (np. czyste wiadro), - napełnić pojemnik ostrożnie Biobeckiem, - końcówkę rury ssącej zagłębić w Biobecku, aplikatora - przykręcić dyszę prostą lub kątową na przedni koniec rury rozpylacza, - podłączyć przewody giętkie zgodnie z instrukcą montażu, - napełnić zbiornik Biobeckiem do 2/3 objętości, - założyc pokrywę i pierścień zaciskowy, - podłączyć sprężone powietrze, - ustawić regulator ciśnienia na 2-4 barów zależnie od ilości preparatu, - sterować strumieniem proszku za pomocą przełącznika przy rozpylaczu. - Zabieg rozpoczynać w tylnej części budynku, posuwając się wzdłuż przejścia.  - Strumień kierować głównie na miejsca przebywania ptaszyńca, jego kryjówki, miejsca spoczynku. W miarę możliwości nie kierować strumienia bezpośrednio na kury.  - Biobeck powinien pokryć cienką warstwą możliwie wszystkie powierzchnie. Dawkowanie oraz czas oddziaływania: Ilość użytkowa zależy od wyposażenia, rodzaju budynku, a przede wszystkim stopnia porażenia :  zalecenie ogólne - ok. 10 kg Biobecku na 10.000 ptaków,   w wentylowanych budynkach inwentarskich z transporterami taśmowymi do usuwania odchodów, ze względu na szczególne korzystne warunki rozprowadzania preparatu, można stosować mniejsze ilości użytkowe;  w budynkach inwentarskich z urządzeniami do chowu podłogowego oraz przy chowie w wolierach ilość użytkowa na jeden zabieg wynosi 1 – 2 g na kurę. Szczególną uwagę należy zwrócić na gniazda dla niosek, ponieważ roztocza najchętniej osadzają się w tych miejscach (w razie potrzeby należy częściowo rozmontować gniazda). Po pierwszym użyciu Biobecku należy powtórzyć zabieg 6 – 8 razy w odstępach co 7 – 10 dni. Kolejne zabiegi zalecane są w przypadku ponownego porażenia roztoczami; jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.   Higiena i bezpieczeństwo pracy: Dwutlenek krzemu będący składnikiem preparatu Biobeck PA 910 można traktować na stanowiskach roboczych jak każdy pył obojętny. Dla ochrony użytkownika przy rozprowadzaniu preparatu wystarczy więc filtr ochronny typu P1/P2. Dodatkowo zaleca się stosować standardowe ubranie ochronne, maskę przeciwpyłową oraz okulary ochronne. Trwałość: 3 lata od daty produkcji. Przechowywać szczelnie zamknięty w suchych pomieszczeniach o stałej temperaturze. Ekologia: Biobeck PA 910 to ekologiczny preparat roztoczobójczy. Nie wymaga karencji. Biobeck PA 910 został przetestowany na fermach w Niemczech i w Polsce. Opakowanie handlowe: Worek a 10 kg. Pozwolenie Ministra Zdrowia: 0790/04 Data ważności pozwolenia: na czas nieokreślony Without Tax: 442,80 zł 438,37 zł
With Tax: 478,22 zł 473,44 zł
koszyk,powiedz, 1313
Without Tax: 442,80 zł 438,37 zł
With Tax: 478,22 zł 473,44 zł
Inkubator domowy iKar 42/120 AUTO z pilotem
images/1415355211_22.jpg images/1415355211_11.jpg,images/1414152256_3.jpg, Inkubator domowy iKar 42/120 AUTO z pilotem Podstawowe parametry: Pojemność jaj: kura kaczka gęś kuropatwa 42 42 30* 120 indyk bażant przepiórka paw 36* 42 120 30* *Większe jaja można inkubować tylko obracając je ręcznie jaj kurzych Dystrybucja ciepła: Wymuszona (wentylator umieszczony pośrodku inkubatora) Opcje dodatkowe obracania jaj: Taca automatycznie obracająca jaja zasilana jest niezależnie. Kontrola temperatury: Temperatura stała, zaprogramowana fabrycznie - 38° C Kontrola wilgotności: Kontrola poprzez dozowanie odpowiedniej ilości wody w kanalikach, w podstawie urządzenia Dodatkowe wyposażenie: kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim z treściwym poradnikiem po tajnikach inkubacji, wymienne tacki do jaj (tacki na 42 jaja kurze lub 120 jaj przepiórczych) Kolory: przezroczysta pokrywa, żółta podstawa Materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne z półtransparentną pokrywą Rozmiar: [wys. x szer. x dł.] 19,5 x 46 x 46 cm Opakowanie: karton Opis Produktu: iKar 42/120 AUTO to inkubator lęgowy, który stanowi doskonałą alternatywę dla hodowcy szukającego aparatu lęgowego do zastosowań domowych i hobbistycznych. Urządzenie zostało wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Jego niewielkie rozmiary, waga oraz automatyczna taca do obracania jaj, to tylko niektóre z jego plusów. Inkubator posiada wbudowany termistor, który odpowiada za utrzymanie właściwej temperatury podczas całego procesu wylęgu. Stała, zaprogramowana temperatura, z którą działa urządzenie to 38° C. Informacja na temat jej poziomu ukazuje się na wyświetlaczu LED. Za odpowiedni przepływ świeżego powietrza odpowiedzialny jest wydajny wiatrak, wbudowany w pokrywę urządzenia. Wielkim atutem powyższego modelu jest zastosowanie tacy, która odpowiada za automatyczne obracanie jaj. Hodowca nie musi już tracić cennego czasu i pilnować oraz doglądać inkubatora. Warto dodać, że w zestawie znajdują się wymienne przystawki do tacy, po montażu których możemy włożyć do inkubatora 42 jaja kurze lub nawet 120 jaj przepiórczych. Dzięki automatycznej rotacji jaj, zarodek znajdujący się wewnątrz jajka nie zamiera. Całość zasilana jest niezależnie od inkubatora. Każdy hodowca, który ceni jakość oraz komfort działania, będzie zadowolony z opisywanego urządzenia. iKar 42/120 AUTO gwarantuje powyższe cechy i co najważniejsze - skuteczność w lęgach. Without Tax: 486,99 zł 480,00 zł
With Tax: 599,00 zł 590,40 zł
koszyk,powiedz, 5405
Without Tax: 486,99 zł 480,00 zł
With Tax: 599,00 zł 590,40 zł
Featured Products
GALVET TLENEK CYNKU 72% 1KG dodatek paszowy
images/1413804535_tlenek cynku.jpg GALVET TLENEK CYNKU 72% 1KG dodatek paszowy Dodatek paszowy    3; dodatek dietetyczny    B; mieszanki pierwiastków śladowych GALVET Tlenek cynku 72%  Nazwa: Tlenek cynku (ZnO) /Zincum oxydatum Właściwości: proszek bez zapachu i smaku. Nie rozpuszcza się w wodzie  i spirytusie. Cynk zaliczany jest do ważnych metali śladowych w organizmie. Występuje w organizmie zwierząt w połączeniu z wieloma białkami i układami enzymatycznymi. Działanie: Niedobór cynku powoduje upośledzenie działania licznych  układów enzymatycznych związanych z metabolizmem kwasów nukleinowych, białek, węglowodanów, tłuszczów, obniżenie odporności organizmu, upośledzenie replikacji i różnicowania się komórek tkanki kostnej i chrzęstnej. Niedobór cynku upośledza funkcjonowania receptorów smaku, zapachu i w związku  z tym dochodzi do znacznego spadku apetytu i pobierania paszy. Tlenek cynku jest stosowany w substancji i pod postacią zasypek na skórę, błony śluzowe lub rany i owrzodzenia, działa ściągająco, wysuszająco, przeciwświądowo i słabo antyseptycznie. U trzody chlewnej powinien być stosowany jako dodatek do paszy w ochronie prosiąt przed biegunkami okresu przed i po odsadzeniowego, w tym również przy biegunkach wywołanych przez pałeczkę okrężnicy. ZASTOSOWANIE: Stosowanie tlenku cynku w ilości 2,5 - 3,5 kg na 1 tonę paszy  w okresie 2 tygodni przed i 2 tyg. po odsadzeniu znacznie wpływa na zwiększenie przyrostów masy ciała prosiąt poprzez zwiększone pobieranie i lepsze wykorzystanie paszy. W okresie stosowanie tlenku cynku obserwujemy znaczne zmniejszenie występowania biegunek nieswoistych jak również na tle E.coli. NASTĘPSTWA NIEDOBORU CYNKU PRODUKCYJNE ZDROWOTNE obniżenie tempa wzrostu parakeratoza skóry, ścian żwacza, piór brak apetytu spadek odporności immunologicznej słabe wykorzystanie paszy wyższa podatność na choroby zakaźne słabe libido choroby racic, kulawizny a w następstwie niska skuteczność pokryć  wybrakowanie zwierząt niska owulacja mleko złej jakości a w konsekwencji mała liczebność miotów u świń słabe wyniki odchowu cieląt i prosiąt BYDŁO Dostarczenie cynku jest podstawowym czynnikiem wpływającym na redukcję zawartości komórek somatycznych w mleku (Im niższa zawartość komórek somatycznych w mleku tym wyższa klasa mleka). Wysoki poziom komórek somatycznych w mleku, najczęściej jest powiązany z chorobami racic, szczególnie w oborach bezściołowych. Ograniczenie i likwidacja tych problemów, wymaga odpowiednich poziomów cynku w dawce.  PROSIĘTA CYNK hamuje rozwój patogennej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, w pierwszych dniach po odsadzeniu, kiedy to prosięta zaczynają pobierać paszę stałą w większej ilości słabo ją trawiąc. Podnosi także poziom cukru we krwi poniżej progu nerkowego, przyczyniając się do lepszego odżywienia tkanek, czego następstwem jest wyższa odporność tych młodych zwierząt na stres związany z odsadzeniem.  DRÓB CYNK bierze udział w rozwoju zarodka jaja co jest związane z ich dobrą wylęgowością. Bierze także udział w mineralizacji skorupy jaja i osadzania związków mineralnych w kościach. Uczestniczy w procesach mineralizacji tkanki skóry, zwłaszcza w okresach pierzenia.  CYNK należy do niezbędnych składników mineralnych zapewniających podstawowe funkcje życiowe organizmu zwierząt. Pierwiastek ten jest składnikiem około 200 metaloenzymów warunkujących wzrost i zdrowotność zwierząt. Jego zawartość w paszach, szczególnie roślinnych jest niewielka. Z tego powodu jest ona niewsyatrczająca dla prawidłowego rozwoju ziwerząt. Uzupełnienie dawki TLENKIEM CYNKU pokrywa ich potrzeby pokarmowe, zapewniając prawidłowy rozwój.  PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH Without Tax: 14,38 zł
With Tax: 15,53 zł
koszyk,powiedz, 84
Without Tax: 14,38 zł
With Tax: 15,53 zł
GALVET Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 1kg dodatek paszowy
images/1372847277_witamina c_logo.jpg images/oferta Galvet.doc, GALVET Witamina C (Kwas L-askorbinowy) 1kg dodatek paszowy Dodatek paszowy     3;dodatki dietetyczne   A;witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu WITAMINA C Właściwości i działanie: Witamina C występuje w postaci białego, drobnokrystalicznego proszku, który ciemnieje pod wpływem światła. Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Kwas askorbinowy pobudza mechanizmy odpornościowe organizmu, bierze udział w syntezie hemoglobiny, powstawaniu erytrocytów oraz w przyswajaniu żelaza. Ponadto witamina C odgrywa pomocniczą i wspierającą rolę w wielu innych procesach w organizmie, takich jak: metabolizm cholesterolu, procesy detoksyzacji, w przemianach biologicznych mózgu, w zakażeniach organizmu. Wskazania: W przypadku fizycznego wyczerpania organizmu spowodowanego chorobą (choroby infekcyjne, pasożytnicze, metaboliczne), niekorzystnych warunków środowiskowych lub osłabienia odporności organizmu synteza witaminy C nie pokrywa indywidualnego zapotrzebowania u zwierząt. Podawanie w takich przypadkach witaminy C poprawia stan zdrowia i kondycję zwierząt, np. u prosiąt poprawia przyrost masy ciała, tworzenia hemoglobiny oraz łagodzi przebieg biegunki. U drobiu stosowanie kwasu askorbinowego łagodzi stres cieplny, zwiększa nieśność, twardość skorupek jaj i odporność na zakażenia oraz zmniejsza zapotrzebowanie na witaminy z grupy B. Stosowanie: Uzupełnienie dziennego zapotrzebowania w diecie :drób, ptactwo ozdobne, cielęta do 3 miesiąca życia, prosięta, ryby. Dawkowanie:  O ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej podawać na 1 kg masy ciała lub 1l wody do picia:    - młode zwierzęta (ssące): 10-30 mg/kg m.c.  - drób: 20-50 mg/kg m.c.  - ptaki ozdobne: 50-100 mg/1l wody  - młode indyki: 1,0 g/1l wody. W stanach chorobowych (ostrych) dawki te można zwiększyć 2-3-krotnie i stosować od 5-7 dni Parametry gwarantowane: Zawartość kwasu askorbinowego 99,0-100,5% pH 5% roztworu 2,1-2,6 pH 2% roztworu 2,4-2,8 zawartość wody < 0,4% zawartośc popiołu siarczanowego < 0,1% zawartość szczawianów < 0,2% zawartość żelaza < 0,0002% skręcalność właściwa +20,5  -  +21,5        Wygląd zewnętrzny:       biały krystaliczny proszek Dostępne opakowania: 1kg, 5kg (op. zbiorcze 5 x 1kg), 25kg    PRODUKT DOSTĘPNY RÓWNIEŻ W GABINETACH I HURTOWNIACH WETERYNARYJNYCH Without Tax: 44,00 zł
With Tax: 47,52 zł
koszyk,powiedz, 538
Without Tax: 44,00 zł
With Tax: 47,52 zł
ZIARNO ZATRUTE fosforkiem cynkowym 01 AB - środek gryzoniobójczy w postaci ziarna 20kg
images/ziarno25.jpg ZIARNO ZATRUTE fosforkiem cynkowym 01 AB - środek gryzoniobójczy w postaci ziarna 20kg ZIARNO ZATRUTE fosforkiem cynkowym 01 AB środek gryzoniobójczy w postaci ziarna 20kg   Środek gryzoniobójczy w postaci ziarna do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych. OCHRONA TWOICH UPRAW INFORMACJE OGÓLNE: Środek ochrony roślin w postaci ziaren do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych w uprawach rolniczych i sadowniczych. Działa żołądkowo. SUBSTANCJA CZYNNA:  1,3 % fosforku cynku FORMA UŻYTKOWA: Gotowa do wykładania przynęta w postaci ziarna. STOSOWANIE: Środek przeznaczony do zwalczania nornika polnego i myszy w uprawie pszenicy ozimej i jabłoni. Stosować poza okresem wegetacyjnym (przedwiośnie, późna jesień, bezśnieżna zima):  wykładając w ilości 10 – 20 ziaren do otworów zamieszkałych nor gryzoni nie zadeptując korytarzy lub do odkrywek wykopanych w ziemi mających około 20 cm głębokości, 20 cm długości i 15 cm szerokości, zamaskowanych mata słomianą, deską, cegłą, dachówką itp. Zalecana dawka: 0,5 – 2 kg/ha. wykładając doglebowym dozownikiem ciągnikowym w pobliżu pni drzew w sadach towarowych. Zalecana dawka: 2 kg/ha. DOSTĘPNE OPAKOWANIA: JEDNOSTKOWE ZBIORCZE Saszetka – 500 g Karton – 25 sztuk Worek – 20 kg 1 sztuka   Środek ochrony roślin. Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Pozwolenie MRiRW: R-9/2008Data ważności pozwolenia: 28.01.2018r. Without Tax: 475,20 zł 460,94 zł
With Tax: 513,22 zł 497,82 zł
koszyk,powiedz, 799
Without Tax: 475,20 zł 460,94 zł
With Tax: 513,22 zł 497,82 zł
New Products
Filter products
Product of the day
Now -5% cheaper
To the end OF PROMOTION
Number of sold:0
Now -14% cheaper
To the end OF PROMOTION
Number of sold:0
Oferta dnia

SPRZEDAM

wysłodki burczane

granulowane - suche

oraz

śrutę sojową

Florian - 512 490 068

Twój ogródek

Polecamy środki ochrony
dla Twojego
ogródka i sadu :)

na owady:
Decis Ogród 15 EW

Karate Zeon 050 CS
Magus 200 SC
Mospilan 20 SP

na choroby grzybowe:
Miedzian 50 WP

Amistar 250 SC

zapylacz:
Betokson

GG
Roundup 360 SL

Roundup 360 SL
potocznie zwany jako RANDAP

oraz tańsze zamienniki:

Klinik Duo 360 SL

Agrosar 360 SL

Glifoherb 360 SL

Taifun 360 SL

Huragan Extra 360 SL

Google translate
Saletra Amonowa

Sprzedam TANIO

Saletrę

32% lub 34%

oraz

 MOCZNIK

tel. 502 023 236

Price list

HTML   CSV

Shopping Cart
... is empty

News
17-09-2009
Languages
Polski Angielski
NIE PRZEGAP!
.
I accept
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.