GALVET Centrum Obsługi Rolnictwa sklep internetowy

Shopping Cart
... is emptyCategories

Manufacturers
Quick Find

Use keywords to find the product you are looking for


Advanced Search
Information
Reviews
GALVET COPPER SULPHATE 6kg feed additive
[b][url=http://-
www.parcelllabs-
.org/a.lange-&a-
mp;-sohne-watch-
es-c ..

Rating: 1/5

Probe
Voices: 0

Promotions
Goltix Compact 90 WG - zwalcza roczne chwasty dwuliścienne w truskawkach i buraku cukrowym - 1kg
images/goltix compact 1kg.jpg Goltix Compact 90 WG - zwalcza roczne chwasty dwuliścienne w truskawkach i buraku cukrowym - 1kg Goltix Compact 90 WG zwalcza roczne chwasty dwuliścienne w truskawkach i buraku cukrowym 1kg Goltix Compact 90 WG substancja aktywna:metamitron zastosowania w uprawach:- burak cukrowy- truskawka podobne produkty:- O produkcie Środek chwastobójczy stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w truskawce oraz w buraku cukrowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni. Zarejestrowane uprawy i dawki Burak cukrowy: uprawa: burak cukrowy agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne dawka: termin: 2. Ochrona buraka wyłącznie 3 zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka. Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie występują gatunki chwastów sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne) pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. drugi zabieg (w 7-14 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. trzeci zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne: pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące w fazie liścieni: Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. drugi zabieg (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni: Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. trzeci zabieg (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni: Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. zastosowanie małoobszarowe: Nie . Truskawka: uprawa: truskawka agrofag: chwasty jednoroczne dwuliścienne dawka: 3 kg/ha termin: Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodami chwastów lub w momencie wschodów chwastów. zastosowanie małoobszarowe: Nie W załączniku umieszczono etykietę środka. Pozwolenie MRiRW: R-33/2009Data ważności pozwolenia: 30.09.2016r. Without Tax: 424,20 zł 390,26 zł
With Tax: 458,14 zł 421,48 zł
koszyk,powiedz, 9215
Without Tax: 424,20 zł 390,26 zł
With Tax: 458,14 zł 421,48 zł
Cliophar 300 SL - przeznaczony gł. do zwalczania chwastów rumianowatych i ostrożenia polnego - 0,5L
images/1423478144_Cliophar 0,25L Galvet.jpg Cliophar 300 SL - przeznaczony gł. do zwalczania chwastów rumianowatych i ostrożenia polnego - 0,5L Cliophar 300 SL przeznaczony gł. do zwalczania chwastów rumianowatych i ostrożenia polnego 0,5L Cliophar 300 SL substancja aktywna:chlopyralid zastosowania w uprawach:- rzepak ozimy- cebula z siewu- burak cukrowy O produkcie Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony głównie do zwalczania chwastów rumianowatych i ostrożenia polnego, a w mieszankach z określonymi herbicydami, również do niszczenia innych chwastów dwuliściennych w roślinach sadowniczych. Zarejestrowane uprawy i dawki . burak cukrowy, burak pastewny uprawa: burak cukrowy, burak pastewny agrofag: chwasty rumianowate, ostrożeń polny, chwasty dwuliścienne dawka:  0,3-0,4 l/ha termin:  w fazie 2-4 liści buraka zastosowanie małoobszarowe: Nie . rzepak ozimy uprawa: rzepak ozimy agrofag: chwasty rumianowate, ostrożeń polny, chwasty dwuliścienne dawka: 0,3-0,4 l/ha termin: a) jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku lub b) wiosną – w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia wytwarzania przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych. zastosowanie małoobszarowe: Nie cebula nasienna uprawa: cebula nasienna agrofag: chwasty dawka: 0,3 l/ha termin: Cliophar 300 SL stosować po wytworzeniu przez cebulę 3 liści właściwych. zastosowanie małoobszarowe: Nie W załączniku umieszczono etykietę środka. Pozwolenie MRiRW: R-95/2012Data ważności pozwolenia: 12.07.2022r. Without Tax: 203,45 zł 183,11 zł
With Tax: 219,73 zł 197,75 zł
koszyk,powiedz, 9143
Without Tax: 203,45 zł 183,11 zł
With Tax: 219,73 zł 197,75 zł
Pike 20 WG - w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym - 100g
images/1436880094_Pike_20_WG2.jpg Pike 20 WG - w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym - 100g Pike 20 WG w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym 100g Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 200 g/kg (20%). DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do grupy inhibitorów ALS, hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pike 20 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka. chwasty wrażliwe chwasty średnio wrażliwe chwasty średnio odporne fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa (w dawce 30 g/ha), komosa biała (do fazy 6 liści), mak polny, maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, tasznik pospolity.   Zakres stosowania, terminy i dawki Uprawa Zalecenia Dawka pszenica ozima, pszenżyto ozime Środek stosować wiosną tuż po ruszeniu wegetacji od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka.W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce: Pike 20 WG20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha. 30 g/ha pszenica jara,jęczmień jary Środek stosować od fazy 5 rozkrzewień do fazy trzeciego kolanka. W celu zwalczenia chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych środek Pike 20 WG zaleca się stosować łącznie ze środkiem Aurora 40 WG w dawce: Pike 20 WG 20 g/ha + Aurora 40 WG 50 g/ha. 20-30 g/ha Maksymalna liczba zabiegów – 1.Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. NASTĘPSTWO ROŚLIN Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego wpływu na plon. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka. Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwwskazań podanych w etykiecie środka stosowanego łącznie ze środkiem Pike 20 WG. W celu niedopuszczenia do powstania odporności należy przestrzegać zasad, które zmniejszają możliwość jej powstania: stosować środek zgodnie z jego etykietą, nie stosować dawek niższych od zalecanych, na polu stosować substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania, dokładnie czyścić ziarno zbóż po jego zbiorze aby nie dopuścić do przenoszenia nasion chwastów odpornych wraz z materiałem siewnym na nowe pola uprawne. Środka nie stosować: w zbożach z wsiewką roślin motylkowych lub innych dwuliściennych; na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby; na tym samym polu więcej niż raz w sezonie. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne; nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI): Nie dotyczy OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (OKRES KARENCJI DLA PASZ): Nie dotyczy OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Po upływie 3 miesięcy od wcześniejszej likwidacji plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać tylko pszenicę ozimą.Po zbiorze rośliny uprawnej, w tym samym sezonie wegetacyjnym można uprawiać zboża ozime, rzepak ozimy, trawy.W kolejnym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny uprawne. Okres ważności: 2 lataDostępne opakowania: 30 g, 100 g W załączniku umieszczono etykietę środka. Pozwolenie MRiRW: R-47/2012Data ważności pozwolenia: 06.03.2022r. Without Tax: 107,31 zł 92,29 zł
With Tax: 115,90 zł 99,67 zł
koszyk,powiedz, 10330
Without Tax: 107,31 zł 92,29 zł
With Tax: 115,90 zł 99,67 zł
Karate Zeon 050 CS - zwalcza mszycę, przędziorki, gąsienice, stonkę ziemniaczaną i inne owady - 10ml
images/karate zeon.jpg Karate Zeon 050 CS - zwalcza mszycę, przędziorki, gąsienice, stonkę ziemniaczaną i inne owady - 10ml Karate Zeon 050 CS zwalcza mszycę, przędziorki, gąsienice, stonkę ziemniaczaną i inne owady 10ml Zastosowania Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych.Na roślinie działa powierzchniowo.  Substancje aktywne lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) 50 g w 1 litrze środka.   ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI  Rośliny rolnicze  - ziemniak: larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej Zalecana dawka: 0,12-0,16 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.  mszyce - wektory chorób wirusowych. Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.   - rzepak ozimy. chowacz brukwiaczek Zalecana dawka: 0,15 l/ha. Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.   - rzepak ozimy i jary, gorczyca słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego). Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik). Zalecana dawka: 0,15 l/ha. Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych. gnatarz rzepakowiec Zalecana dawka: 0,12-0,15 l/ha. Opryskiwać po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1  roślinie (na rzepaku ozimym jesienią). Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania szkodnika wiosną.   - burak cukrowy, burak pastewny drobnica burakowa Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. Opryskiwać glebę w 3-4 dni po siewie buraków. pchełka burakowa Zalecana dawka: 0,15 l/ha. Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. mszyca trzmielinowo-burakowa Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. płaszczyniec burakowy Zalecana dawka: 0,25 l/ha. Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją.   - pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, owies, pszenżyto ozime i jare, żyto. mszyce (wektory chorób wirusowych we wczesnej fazie rozwoju zbóż). Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Zabieg wykonać na: zbożu ozimym – jesienią, zbożu jarym - wiosną po pojawieniu się pierwszych mszyc. mszyce Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna. skrzypionki Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Stosować od początku wylęgania się larw.   - trawy nasienne (wyczyniec łąkowy) paciornica wyczyńcówka, pryszczarek wyczyńcowiec Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. Opryskiwać w 5 dni po wylocie muchówek i zabieg powtórzyć po 5-7 dniach. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.   - len wciornastki, pchełki Zalecana dawka: 0,15 l/ha. Opryskiwać rośliny po pojawieniu się szkodnika.   - bobik mszyca trzmielinowo-burakowa. Opryskiwać przed kwitnieniem, po przelocie form uskrzydlonych. oprzędziki Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń. strąkowiec bobowy Opryskiwać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów i powtórzyć po 10-15 dniach. Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.   - groch jadalny i pastewny mszyca grochowa Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. oprzędziki Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń. pachówka strąkóweczka Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków. Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.   - kukurydza ploniarka zbożówka Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Opryskiwać, gdy rozwija się trzeci liść, to jest gdy długość trzeciego liścia równa jest długości drugiego.  mszyce Zalecana dawka: 0,1 l/ha. Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny. omacnica prosowianka Zalecana dawka: 0,2 l/ha. Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.  Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.   chmiel mszyca śliwowo-chmielowa Zalecane stężenie: 0,015% (15 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji. Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na 1 liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.   Rośliny rolnicze: piętnówki Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. Stosować zgodnie z sygnalizacją.   Rośliny sadownicze: - drzewa owocowe. piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, szkodniki minujące, miodówki, mszyce, znamionówka tarniówka, namiotnica gruszowa. Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha. - jabłoń, grusza, śliwa. owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka. Zalecana dawka: 0,3 l/ha. - jabłoń, grusza. kwieciak jabłkowiec. Zalecana dawka: 0,2 l/ha. - rośliny jagodowe. mszyce, brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec. Zalecana dawka: 0,3 l/ha. - porzeczka czarna. przezierniki. Zalecana dawka: 0,2 l/ha. pryszczarki. Zalecana dawka: 0,15 l/ha. Drzewa owocowe najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Rośliny jagodowe zalecana ilość wody: 500-900 l/ha. W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać stosując środki z innych grup chemicznych.   Rośliny warzywne (w gruncie). - kapustne, chrzan gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic. mszyca kapuściana Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. chowacze łodygowe, pchełki, śmietka kapuściana (na rozsadzie kapusty) Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się szkodnika.  śmietka kapuściana Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.   - pomidor larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej Zalecana dawka: 0,12 l/ha.   - rzodkiewka pchełki Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Opryskiwać wschodzące rośliny po zauważeniu szkodnika lub uszkodzeń.   - groch pachówka strąkóweczka Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.  mszyca grochowa Opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc. wciornastki Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. Zalecana dawka: 0,12 l/ha.   - bób oprzędziki Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń. mszyca trzmielinowo-burakowa Opryskiwać przed kwitnieniem, w początkowym okresie nalotu szkodników. strąkowiec bobowy Zabieg wykonać w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów i powtórzyć po 10-15 dniach. Zalecana dawka: 0,12 l/ha.   - fasola zmieniki Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Zabieg wykonać wcześnie rano, gdy owady są mało ruchliwe.   - cebula, por wciornastki Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.  śmietka cebulanka Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początek kwitnienia lilaka. chowacz szczypiorak Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści, po wystąpieniu chrząszczy. wgryzka szczypiorka Zabiegi wykonywać w okresie wylęgania się gąsienic dwukrotnie, w odstępie 14 dni. Zalecana dawka: 0,12 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.   Rośliny warzywne (plantacje nasienne). zmieniki, wciornastki, mszyce. Zalecana dawka: 0,12 l/ha.   - cebula, por, marchew, pietruszka, koper ogrodowy. Opryskiwać w okresie kwitnienia 25-50% kwiatostanów, po wystąpieniu szkodnika.   - fasola. Opryskiwać w okresie nalotu pluskwiaków, od momentu formowania się pąków kwiatowych.   - ogórek gruntowy. Opryskiwać po zauważeniu nekrotycznych plam na najmłodszych liściach i pąkach kwiatowych. Zabieg przeciwko zmienikom wykonać wcześnie rano, gdy owady są mało ruchliwe. Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.   Rośliny warzywne (pod osłonami). - pomidor, papryka, ogórek, oberżyna. mszyca ogórkowa, mszyca brzoskwiniowa i inne mszyce, wciornastek zachodni i inne wciornastki oraz inne owady szkodliwe. Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 litrach wody). przędziorki Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300-2000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin.   Rośliny ozdobne (pod osłonami i w gruncie). przędziorki Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody). miniarki, mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe Zalecane stężenie: 0,025-0,05% (25-50 ml środka w 100 litrach wody). Zalecana ilość cieczy użytkowej: – w gruncie 300-600 l/ha, – pod osłonami 1000-2000 l/ha, w zależności od wysokości roślin.   UWAGI: 1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia. 2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. 3. W przypadku opryskiwania roślin (np.: kapusta, cebula, goździk) lub szkodników (np.: mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający. 4. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. 5. Zwalczając przędziorki środek stosować przemiennie ze środkami z innych grup chemicznych; nie stosować w przypadku występowania populacji przędziorków odpornych na pyretroidy. 6. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty dla dawki równej lub wyższej niż 0,15 l/ha: . stosować po wieczornym oblocie pszczół, . nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).   OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): Ziemniak, burak cukrowy, pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, owies, pszenżyto ozime i jare, żyto, len, groch jadalny, kukurydza, drzewa owocowe, jabłoń, grusza, śliwa, rośliny jagodowe, porzeczka czarna, kapustne, chrzan, pomidor (grunt), rzodkiewka, groch, bób, fasola, cebula, por, pomidor i papryka pod osłonami, ogórek i oberżyna pod osłonami, bobik, groch pastewny, burak pastewny – 7 dni, Rzepak ozimy i jary, gorczyca – 28 dni, Chmiel – 21 dni, Trawy nasienne, plantacje nasienne (cebula, por, marchew, pietruszka, koper ogrodowy, fasola, ogórek gruntowy), rośliny ozdobne - nie dotyczy.   OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY W załączniku umieszczono etykietę oraz kartę charakterystyki środka. Pozwolenie MRiRW: R-31/2013Data ważności pozwolenia: 18.02.2023r. Without Tax: 14,88 zł 14,14 zł
With Tax: 16,07 zł 15,27 zł
koszyk,powiedz, 9962
Without Tax: 14,88 zł 14,14 zł
With Tax: 16,07 zł 15,27 zł
ZIARNO ZATRUTE fosforkiem cynkowym 01 AB - środek gryzoniobójczy w postaci ziarna 20kg
images/ziarno zatrute0.jpg ZIARNO ZATRUTE fosforkiem cynkowym 01 AB - środek gryzoniobójczy w postaci ziarna 20kg ZIARNO ZATRUTE fosforkiem cynkowym 01 AB środek gryzoniobójczy w postaci ziarna 20kg   Środek gryzoniobójczy w postaci ziarna do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych. OCHRONA TWOICH UPRAW INFORMACJE OGÓLNE: Środek ochrony roślin w postaci ziaren do zwalczania gryzoni nornikowatych i myszowatych w uprawach rolniczych i sadowniczych. Działa żołądkowo. SUBSTANCJA CZYNNA:  1,3 % fosforku cynku FORMA UŻYTKOWA: Gotowa do wykładania przynęta w postaci ziarna. STOSOWANIE: Środek przeznaczony do zwalczania nornika polnego i myszy w uprawie pszenicy ozimej i jabłoni. Stosować poza okresem wegetacyjnym (przedwiośnie, późna jesień, bezśnieżna zima):  wykładając w ilości 10 – 20 ziaren do otworów zamieszkałych nor gryzoni nie zadeptując korytarzy lub do odkrywek wykopanych w ziemi mających około 20 cm głębokości, 20 cm długości i 15 cm szerokości, zamaskowanych mata słomianą, deską, cegłą, dachówką itp. Zalecana dawka: 0,5 – 2 kg/ha. wykładając doglebowym dozownikiem ciągnikowym w pobliżu pni drzew w sadach towarowych. Zalecana dawka: 2 kg/ha. DOSTĘPNE OPAKOWANIA: JEDNOSTKOWE ZBIORCZE Saszetka – 500 g Karton – 25 sztuk Worek – 20 kg 1 sztuka   Środek ochrony roślin. Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. Pozwolenie MRiRW: R-9/2008Data ważności pozwolenia: 28.01.2018r. Without Tax: 432,00 zł 419,04 zł
With Tax: 466,56 zł 452,56 zł
koszyk,powiedz, 12904
Without Tax: 432,00 zł 419,04 zł
With Tax: 466,56 zł 452,56 zł
DEKAMIX dry disinfection of litter magnesium lime 1 ton
images/dekamix_worek_02.png.png images/dekamix_krowka.jpg.jpg,images/dekamix_bydlo01.png.png,images/dekamix_bydlo02.png.png,images/dekamix_trzoda01.png.png,images/dekamix_trzoda02.png.png, DEKAMIX dry disinfection of litter magnesium lime 1 ton   DEKAMIX preparation for dry disinfection Hygiene and animal health protection   DEKAMIX® for cattle, pigs, poultry, rabbits and other animals. It is a very effective preparation for dry disinfection and protection of animal health.   DEKAMIX®  It is used for disinfection and sanitation of livestock buildings in the presence of farm animals. Application of DEKAMIX® It causes long-term increase in value to about 11 pH   The optimum pH ranges for the pathogenic bacteria  Staphylococcus aureus: pH 4,2 – 9,3 Pseudomonas spp. : pH 5,6 – 8,0 Escherichia coli.: pH 4,4 – 9,0 Lactobacillus spp.: pH 3,4 – 7,2 Campylobacter spp.: pH 4,9 – 9,0 Bacillus cereus. pH 5,0 – 8,8   DEKAMIX®  • effective against bacteria, viruses and fungi - less disease and infection Mortellaro, Panaritium and bacteria Paronychia.   dries disinfect surfaces - to reduce consumption of straw reduces the concentration of ammonia - to improve the microclimate of livestock buildings better use of feed - higher daily gain uniform and smooth slurry non-toxic for humans and animals may be used in the presence of animals zmniejszone nakłady na pielęgnację   Recommended amounts of DEKAMIX®  for cattle     Application: The necessary amount cow paddock Fricative floor 2 - 3 x per week 100 - 300 g/m² Cows resting area Floor homestead 2 - 3 x per week 200 - 300 g/m² Farm storey 2 - 3 x per week 200 - 400 g/m² Labour homestead / of sick animals Floor after throwing manure 200 - 300 g/m² Manure mattress Before rethrowing 1 x per weekend 200 - 300 g/m² Floor homestead (cattle and sheep) Floor after throwing manure 200 - 300 g/m² Manure mattress Before rethrowing 1 x per weekend 200 - 300 g/m²   Recommended amounts of DEKAMIX®  for pigs and poultry     Application: Niezbędna ilość Pigs and poultry Sows, piglets and porkers on the floor according to needs 100 - 200 g/m² Laying hens, turkeys, chickens, porkers after throwing manure 200 - 300 g/m² DEKAMIX® thanks to its ability to absorb urea excreted by animals, does not allow for its transformation into ammonia, while maintaining proper climate in livestock buildings. PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN VETERINARY WHOLESALE OUTLETS Available packages:  25kg, 1000kg Dekamix - display of applying , watch the video: http://www.youtube.com/watch?v=IkkSuuWvj_w http://www.youtube.com/watch?v=ZQeZJid2_hw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=vys29Vluxis Without Tax: 1 300,00 zł 1 200,00 zł
With Tax: 1 599,00 zł 1 476,00 zł
koszyk,powiedz, 2850
Without Tax: 1 300,00 zł 1 200,00 zł
With Tax: 1 599,00 zł 1 476,00 zł
Featured Products
Recommended
Chwastox Trio 540 SL - zwalcza chwasty dwuliścienne w w zbożach i na trawnikach, boiskach itd - 1L
images/1423031583_Chwastox Trio 540 SL 1l.jpg Chwastox Trio 540 SL - zwalcza chwasty dwuliścienne w w zbożach i na trawnikach, boiskach itd - 1L Chwastox Trio 540 SL zwalcza chwasty dwuliścienne w w zbożach i na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych 1L Chwastox Trio 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. W zbożach ozimych i jarych Chwastox Trio 540 SL skutecznie zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych od fazy siewki do fazy 9 liści lub 9 okółków (BBCH 11-19). Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych. Zawartość substancji czynnych: mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%)MCPA (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 200 g/l (16,20%)dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w postaci soli potasowej) 40 g/l (3,24%) Działanie na chwasty w zbożach: Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 2 l/ha w zbożach ozimych: komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne. Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 1,5 l/ha w zbożach jarych: gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe zwalczane dawką 1,5 l/ha w zbożach jarych: przytulia czepna.Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa,Chwasty odporne: fiołek polny i chwasty jednoliścienne. Działanie na chwasty na trawnikach, boiskach i polach golfowych: Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 2 l/ha: babka lancetowata, babka zwyczajna (90 dni po wykonaniu zabiegu), bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, pępawa zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, skrzyp polny (może odrastać po zabiegu) stokrotka polna (90 dni po wykonaniu zabiegu), szczaw polny (może odrastać po zabiegu),szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio odporne: przetacznik perski. Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, przetacznik ożankowy.  Zakres stosowania, terminy i dawki: ROŚLINY ROLNICZE PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO.Zabieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2 l/ha.Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokroplisteUwaga: Pszenżyto ozime odmiany Magnat może reagować przejściowymi objawami fitotoksyczności, które nie wpływają na plonowanie.   JĘCZMIEŃ JARY, OWIES.Zabieg wykonać od początku fazy krzewienia zbóż do jej końca (BBCH 21-30)Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.Zalecane opryskiwanie: średniokroplisteUwaga: W jęczmieniu jarym odmiany Ortega zastosowanie środka może spowodować wyleganierośliny uprawnej.  TRAWNIKI, BOISKA SPORTOWE, POLA GOLFOWEChwastox Trio 540 SL stosować podczas pogody sprzyjającej wegetacji roślin, od wiosny do wczesnej jesieni. Środek stosować na całą powierzchnię trawnika lub tylko na miejsca zachwaszczone na chwasty od fazy kilku liści do fazy kwitnienia (BBCH 40). W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu.Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2 l/ha.Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2Odstęp pomiędzy zabiegami – 56 dni.Zalecana ilość wody - 500 l/haW przypadku zastosowań nieprofesjonalnych środek stosować w dawkach:4 ml w 1 l wody na 20 m2,lub 20 ml w 5 l wody na 100 m2,albo 100 ml w 25 l wody na 500 m2Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.Uwagi:Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka oraz co najmniej 7 dni po wykonaniu zabiegu.W roku założenia trawnika można go odchwaszczać gdy trawa osiągnie pełnię fazy krzewienia.Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej (szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), ze względu na możliwość ich uszkodzenia.W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka. W załączniku umieszczono etykietę środka. Pozwolenie MRiRW: R-13/2013Data ważności pozwolenia: 23.01.2023r. Without Tax: 45,76 zł
With Tax: 49,42 zł
koszyk,powiedz, 9048
Without Tax: 45,76 zł
With Tax: 49,42 zł
Recommended
GALVET VITAMIN C (L-ascorbic acid) 1kg feed additive
images/DSC_03582070.jpg images/oferta Galvet.doc, GALVET VITAMIN C (L-ascorbic acid) 1kg feed additive Feed additive     3; dietary additive   A; vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances about similar action   VITAMIN C   Properties and action: Vitamin C is present in the form of white fine crystalline powder, which darkens when exposed to light. Easily soluble in water. The ascorbic acid is stimulates immunological mechanisms of the organism, it is involved in the synthesis of hemoglobin, the formation of erythrocytes and in the absorption of iron. In addition, vitamin C plays an auxiliary and supporting role in many processes in the body, such as: cholesterol metabolism, detoxification processes, in biological transformations of the brain, infections of the body. Indications: In the case of physical exhaustion caused by the disease (infectious diseases, parasitic, metabolic), unfavorable environmental conditions or weakened immunity of the organism synthesis of vitamin C does not cover the individual needs of the animals. In such cases, administration of vitamin C improves the health and physical condition of animals, for example at piglets improves weight gain, hemoglobin production and reduces the course of diarrhea. In poultry, the use of ascorbic acid reduces thermal stress, increases egg production, egg shell hardness and resistance to infection and reduces the need for vitamin B. Application: Supplementing the daily demand in the diet: poultry and ornamental birds, calves up to 3 months of age, piglets, fish. Dosage: As far as veterinarian won’t recommend other dosage per 1 kg of body mass or per 1l of water to drink:   - young animals (sucking): 10-30 mg/kg m.c.  - poultry: 20-50 mg/kg m.c.  - ornamental birds: 50-100 mg/1l wody  - young turkeys: 1,0 g/1l wody. In disease states (sharp), these doses may be increased 2-3 times and apply 5-7 days. Guaranteed parameters: Content of the ascorbic acid 99,0-100,5% pH of the 5% of solution 2,1-2,6 pH of the 2% of solution 2,4-2,8 water content < 0,4% sulfated ash content < 0,1% content of oxalates < 0,2% iron content < 0,0002% specific rotation +20,5 - +21,5      External appearance:       white crystalline powder   Available packages: 1kg, 5kg (collective packaging 5 x 1kg), 25kg   PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN STUDIES AND VETERINARY WHOLESALE OUTLETS Without Tax: 44,00 zł
With Tax: 47,52 zł
koszyk,powiedz, 538
Without Tax: 44,00 zł
With Tax: 47,52 zł
Recommended
Atilla SP - insektycyd do zwalczania miodówki gruszowej - 10kg
images/atilla.jpg Atilla SP - insektycyd do zwalczania miodówki gruszowej - 10kg Atilla SP insektycyd do zwalczania miodówki gruszowej 10kg Produkt został zarejestrowany jako insektycyd do zwalczania miodówki gruszowej. Opracowano specjalną formulację, która zapewnia skuteczne zwalczanie osobników miodówki w różnych stadiach rozwojowych. W pierwszej fazie działa jako repelent, powodując, że osobniki dorosłe niechętnie składają jaja na opryskiwane pędy. Dodatkowo Atilla Sp wykazuje owadobójcze (wysuszające) działanie w stosunku do najmłodszych larw, redukując aktualną populację. Ostatecznie preparat ogranicza powstawanie spadzi. aby uzyskać najlepsze rezultaty, bardzo ważne jest zastosowanie bloku 4 zabiegów. Skuteczność z pewnością nie będzie zauważalna po jednym zabiegu. Wodorowęglan potasu jest związkiem bezpiecznym, niezalegającym w owocach, stąd nie ma ustanowionego dla niego maksymalnego poziomu pozostałości (mrL). Atilla Sp nie wpływa również niekorzystnie na rozwój drapieżców, takich jak Anthocoris lub Typhlodromus, dzięki czemu jest polecana w programach integrowanej ochrony. Zalecenia stosowania preparatu Atilla Sp Wiosną, kiedy rozwój populacji miodówek jest dynamiczny, a ochrona trudna, zalecana jest ochrona oparta na standardowych produktach. Latem oraz po zbiorach Atilla Sp jest doskonałym uzupełnieniem programu ochrony przed miodówką, gdy wykona się zgodnie z zaleceniami blok 4 zabiegów. Zaletą preparatu jest jego selektywność w stosunku do naturalnych wrogów miodówki, co powoduje, że razem tworzą zrównoważony program ochrony. Co bardzo istotne, Atilla Sp nie wykazuje pozostałości w owocach, dzięki czemu można wykonywać zabiegi tuż przed zbiorami, które można również potraktować jako dokarmianie potasem. Atilla Sp jest środkiem kontaktowym, dlatego pierwszy zabieg zaleca się wykonać wówczas, gdy wzrost wegetatywny pędów jest zakończony. Polecana jednorazowa dawka to 7 kg/ha. Jeśli jednak planujemy blok 4 zabiegów, skuteczna jest dawka 5 kg/ha na każdy zabieg. Ze względu na działanie kontaktowe i wysuszające larwy, zaleca się stosowanie małej ilości cieczy roboczej 250–300 l/ha oraz wykonanie zabiegu przy niskiej wilgotności powietrza. Atilla Sp nie jest odporna na zmycie przez deszcz, dlatego ważne jest śledzenie prognozy pogody i wykonanie zabiegu po opadach. W załączniku umieszczono etykietę środka. Pozwolenie MRiRW: R-1/2014 wuData ważności pozwolenia: 31.08.2020r. Without Tax: 258,28 zł
With Tax: 278,94 zł
koszyk,powiedz, 13530
Without Tax: 258,28 zł
With Tax: 278,94 zł
Recommended
Quickphos Tablets 56 GE - do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż i nasion grochu - tabletki 1kg
images/Quickphos-tablets galvet0.jpg Quickphos Tablets 56 GE - do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż i nasion grochu - tabletki 1kg Quickphos Tablets 56 GE do fumigacji/dezynsekcji ziarna zbóż i nasion grochu tabletki 1kg fosforek glinu (56%) podobne produkty:- Quickphos Pellets 56 GE Quickphos Tablets 56 GE PRZEZNACZENIE: QUICKPHOS TABLETS 56 GE jest środkiem owadobójczym i gryzoniobójczym w formie tabletek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczonym do fumigacji /dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach i przechowalniach, w komorach elewatorów i w silosach. Środek zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca grochowego, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, mklika mącznego, wołka ryżowego, spichrzela surinamskiego, rozpłaszczyka rdzawego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca. Tabletki Quickphos Tablets 56 GE wykazują średni poziom zwalczania populacji karczownika oraz kreta. O produkcie ZASTOSOWANIE ŚRODKADziałanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru. Jedna pastylka o wadze 3 g wydziela 1 g fosforowodoru. Obiekt należy przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania. FUMIGACJA / DEZYNSEKCJAZiarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu luzem, w pryzmie lub w silosie.Zalecana dawka: 4-5 tabletek/tonę (4-5 g fosforowodoru/tonę)Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.Wietrzenie: zależy od budowy budynku.Maksymalna liczba zabiegów: 1. Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu w workach na paletach.Zalecana dawka: 4-5 tabletek/m (4-5 g fosforowodoru/m3 )Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.Wietrzenie: zależy od budowy budynku.Maksymalna liczba zabiegów: 1.Quickphos Tablets 56 GE - antidotum na kretaQuickphos Tablets 56 GE to rozwiązanie dla osób które chcą się pozbyć skutecznie kretów z ogrodu. Produkt ma postać małych tabletek, zawierających fosforek glinu. To jedyny tego typu preparat na rynku. W aktywnych kretowiskach należy umieścić po 2 tabletki. Preparat pod wpływem wilgoci wydziela gaz trujący dla kretów.- Do tej pory preparat Quickphos był stosowany przede wszystkim do fumiagacji zbóż przechowywanych w silosach. W 2014 roku Ministerstwo Rolnictwo rozszerzyło zakres rejestracji o zwalczanie kretów i karczowników. Gatunki te nie są chronione na terenie zamkniętych ogrodów, szkółek, sadów, upraw ogrodniczych oraz lotnisk.Podczas stosowania Quickphosu przeciwko kretom należy zwrócić uwagę na takie czynniki, jak temperatura (powyżej 10 stopni C), umiarkowana wilgotność (nie stosować po długotrwałej suszy). Nie należy też zasypywać tabletek w norach, bo może to utrudnić rozprzestrzenianie się gazu w korytarzach. Spełnienie tych warunków gwarantuje bardzo wysoką skuteczność zabiegu. Produkt sprzedawany osobom, które ukończyły szkolenie dotyczące środków ochrony roślin. W załączniku umieszczono etykietę środka. Pozwolenie MRiRW: R-27/2014Data ważności pozwolenia: 27.02.2024r. Without Tax: 182,14 zł
With Tax: 196,71 zł
koszyk,powiedz, 10340
Without Tax: 182,14 zł
With Tax: 196,71 zł
Recommended
MURIN FACOUM BLOK - w kostkach parafinowych - karton 20kg preparat do zwalczania myszy i szczurów
images/Murin Facoum Blok.jpg MURIN FACOUM BLOK - w kostkach parafinowych - karton 20kg preparat do zwalczania myszy i szczurów MURIN FACOUM BLOK  w kostkach parafinowych  karton 20kg  preparat do zwalczania myszy i szczurów Charakterystyka: To nowoczesne i wyjątkowo skuteczne preparaty do zwalczania szczurów i myszy. Zawierają 0,005% brodifacoum. Są uznane i stosowane od kilkunastu lat w wielu krajach świata. Skomponowane na bazie produktów zbożowych, doskonałych atraktantów zapachowo-smakowych, zawierają bitrex oraz substancje mumifikujące. Gryzonie giną po jednorazowym pobraniu trutki. Preparat działa z opóźnieniem, nie powoduje bolesnych stanów agonalnych, co nie wzbudza nieufności w populacji gryzoni. Doświadczalnie dobrana optymalna zawartość parafiny zabezpiecza preparat przed wilgocią, nie obniżając przy tym jego atrakcyjności. Kostki nie tracą swoich właściwości fizyko-chemicznych nawet po 10 dniach zanurzenia pod wodą, co stanowi o możliwości ich stosowania w ekstremalnych warunkach. Sposób użycia: Przynętę należy wykładać do stacji trutek służących specjalnie do stosowania tego preparatu. Stacje trutek umieścić w miejscu odwiedzanym przez myszy i szczury, w norach, wzdłuż ich korytarzy, a w szczególności wzdłuż ścian. Uzupełniać przynętę zanim zostanie całkowicie zużyta. Na szczury stosować dawkę 25-50g przynęty co 10-15 metrów, na myszy natomiast 5-15g przynęty co 3-5 metrów. Większe ilości dawki mogą okazać się wskazane (do 50g) w miejscach szczególnie nękanych przez myszy. W przypadku ryzyka nowych inwazji pozostawić małe ilości przynęty dla nowo przybyłych. Objawy zatrucia - informacje medyczne: W przypadku spożycia przez nieuwagę spowodować wymioty pijąc letnią, soloną wodę. W przypadku zatrucia lub wystąpienia niepokojących objawów - krwotoki i ogólne osłabienie - należy zgłosić się do lekarza. Odtrutka: witamina K, doustnie lub w formie zastrzyku (domięśniowo lub dożylnie). Ponieważ jest to produkt antykoagulacyjny nie zaleca się stosowania żadnych środków wstrzymujących krzepnięcie krwi. W przypadku, kiedy wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym. Środki ostrożności: 1. Preparat jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i ptactwa domowego, choć dzięki zawartości bitrexu prawdopodobieństwo przypadkowego spożycia przez człowieka jest minimalne. 2. Wykładać w miejscach zabezpieczonych przed dostępem dzieci, zwierząt i ptactwa domowego. 3. Trutki nie rozkładać gołymi rękoma - używać gumowych rękawic 4. Wyszukiwać starannie szczątki padłych gryzoni i niszczyć je poprzez spalanie lub zakopywanie głęboko w ziemi, z dala od studni i innych zbiorników wodnych. W ten sam sposób zniszczyć pozostałą po akcji trutkę. 5. Po pracy umyć ręce wodą i mydłem Określenia zagrożeń oraz środki ostrożności: R22 - działa szkodliwie po połknięciu S1/2 - przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci.  S13 - nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt S20/21 - nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania S24/25 - unikać zanieczyszczenia skóry i oczu S28 - zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć wodą i mydłem S36/37 - nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice S46 - po połknięciu natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę S49 - przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu. Zalety MURIN FACOUM: - Nowe, bardzo atrakcyjne formy przynęty na myszy i szczury. - Zastosowane substancje wabiące i smakowe gwarantują bardzo długą atrakcyjność przynęty dla gryzoni.  - Wysoka skuteczność, gdyż środek wstrzymuje krzepnięcie krwi przy jednokrotnym przyjęciu.  - Bezpieczne ponieważ zawierają bitrex - bardzo gorzki związek zapobiegający przypadkowemu spożyciu. - Bardzo dobre właściwości mumifikujące. - Działa z opóźnieniem i bez wywoływania bolesnych stanów agonalnych, nie wzbudzając nieufności u gryzoni. - Wysoka odporność na wilgoć, dzięki zawartości parafiny. Atrakcyjność form przynęty dla różnych gatunków zwierząt > FORMA PRZYNĘTY MYSZ DOMOWA SZCZUR WĘDROWNY SZCZUR ŚNIADY MYSZ LEŚNA PSY PTAKI PASTA 10 10 7 8 8 1 KREM 12 12 12 5 8 1 GRANULKI 6 6 5 5 6 2 MINI BLOCZKI PARAFINOWANE 2 5 2 2 1 1 PRZYNĘTA MIESZANA 6 6 5 5 1 7 PRZYNĘTA MIESZANA PORCJ. W WORECZKACH* 4 4 4 4 1 1 ZIARNA ZBÓŻ 5 4 5 5 1 8 Skala atrakcyjności od 1 do 12 *papier powlekany polietylenem  Dawka śmiertelna po jednokrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty  - przy średniej wadze   Organizm docelowy Masa zwierzęcia WARFARYNA 0,025% CHLOROFACINON 0,005% KUMATETRALYL 0,0375% DIFENACOUM 0,005% BROMADIOLONE 0,005% BRODIFACOUM 0,005% szczur 250g 186g 102,5g 12g 9g 5,6g 1,3g mysz 25g 37,4g 12,7g * 0,4g 0,8g 0,2g *-brak danych  Dawka śmiertelna po kilkakrotnym przyjęciu przynęty (DL50) w gramach gotowej przynęty, przez pięć kolejnych dni Zwierzę o masie STĘŻENIE (W %) SUBSTANCJI AKTYWNEJ Warfarin 0,025% Clorphacinone 0,005% Difenacoum 0,005% Bromadiolone 0,005% Brodifacoum 0,005% szczur 250g 0,44g 0,80g 0,44g 0,35g 0,15g mysz 25g * * 0,4g * 0,02g *-brak danych Produkt posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 0298/03 Data ważności pozwolenia: 31.12.2024r. Without Tax: 459,00 zł
With Tax: 495,72 zł
koszyk,powiedz, 1324
Without Tax: 459,00 zł
With Tax: 495,72 zł
New Products
Filter products
Google translate
Oferta
Jesteś zainteresowany większą ilością 
Środków Ochrony Roślin???
Napisz do mnie:
ewaklonowska@sklep-galvet.pl
Wspólnie ustalimy atrakcyjną cenę!
Shopping Cart
... is empty

Oferta dnia

SPRZEDAM

wysłodki burczane

granulowane - suche

oraz

oferta dnia nawozy
POLECAMY:

Polifoska 5 w BB
1476zł netto franco
Polifoska 6 w BB
1591zł netto franco
Polifoska 8 w BB
1666zł netto franco
GG
NIE PRZEGAP!
.
Price list

HTML   CSV

Languages
Polski Angielski
News
17-09-2009
Recently Viewed
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
The display time: 0.252s