GALVET Centrum Obsługi Rolnictwa sklep internetowy sklep-galvet.pl

ROYAL CANIN
Dolfos
Kategorie
Producenci
0004
0018
0021
0022
0024
00255
0030
0031
0035
0039
0044
0046
0083
0091
0092
0095
0107
0110
0130
0157
0180
0181
0183
0190
0195
0214
0219
0224
0232
0233
0248
0254
0263
0267
0268
0339
0341
0341
0554
0598
0637
0669
0706
0710
0715
0732
0761
0813
0843
0874
0937
0957
0964
0965
0965
0967
0977
0982
0988
0992
0995
0997
200/25/15M
2057
2125
3007
8243
8253
9427
9621
9660
9660
AAP
AB Vista
ACANA
Adama Polska
agrico
AGRIFIRM Z171
Agrii
AGRIVET
Agro
AGRO LAND
AGRO LEON
AGRO MASTER
Agro-Handlowiec
AGRO-WIKT
AgroBras
Agrofert
AGROFORTEKA
agrokom
AgroNas
AgroNat
Alwernia
Alwernia Ciech
AQUAFOR
Arysta
Aspergis
B&B
B035
B078
B087
B087
B279
B603
B729
BABOLNA
BASF
BAYER
BEWITAL agri
BIOCHEFA
Biofactor
BIOPON
Bleu Line
cdVet
Cellfast
Center Plast
Ciech Sarzyna
Del-bud
dexa
Dinfo
DOLFOS 0174
Dow AgroScience..
Du Pont
Duka Dungekalk..
EDF EKOSERWIS
EKOPLON Z173
EUROLPOL Z167
F&N Agro
FARMER Z049
FCA Petfudo (W..
Fertikal
FOSFAN
FOSFORY GDAŃSK..
Fregata
G127
G134
GALVET
GASTER
GEMI
GEMI
GEO
GR PTAKOWICE
GR-Leibig
Grekon
Grupa Azoty
Haifa
HAMLET PROTEIN
hlwtorun
HOVET
inny
Intracare
IRMA-PLAST
KAM-MET
KĘDZIERZYN
Kornicki
Koszelowski
LAVOR PRO
LEVEN Z217
Linas Agro
Lira Z160
luvena
Monsanto
Mostostal
MUGGA
Multi Eko
NAWOZY WAPIENNE
NOVARTIS
Novmax
nunhems
ogrody polskie
OPTIMUM
Organika Sarzyn..
POLCALC
Polfamix
police
PROVIMI Z105
Puławy
RAJPOL
Rolvet
Royal Canin
Sandezia
Scandia Cosmeti..
selecta
SeNaPro importe..
SIARKOPOL
Siarkopol
SKŁAD ROLNY
SmartPak
SumiAgro
Sumin
Syngenta
synpeko
Synthos Agro
TAMA
Target
TARNÓW
TERMENA
Total Farm
TROUW NUTRITON ..
UNILEVER
UNIPASZ 0076
varia
VIA NOVA
Vilofoss
Water
WIMA
włocławek
WP Morawski Z20..
WRONKOWSKI
yara
Z003
Z004
Z006
Z007
Z009
Z010
Z011
Z016
Z017
Z020
Z027
Z028
Z029
Z030
Z033
Z033
z033
Z034
Z034
Z035
Z035
Z036
Z039
Z040
Z042
Z046
Z047
Z050
Z050
Z051
Z055
Z056
Z057
Z058
Z061
Z061
Z062
Z063
Z064
Z069
Z070
Z072
Z073
Z075
Z084
Z087
Z088
Z089
Z090
Z091
Z096
Z097
Z099
Z101
Z102
Z123
Z128
Z133
Z134
Z141
z142
Z143
Z144
Z146
Z149
Z150
Z153
Z157
Z159
Z162
Z164
Z165
Z168
Z170
Z172
Z173
Z174
Z175
Z180
Z185
Z213
Z222
Z233
Z234
Z237
Z244
Z252
Z261
Z269
Z277
Z285
Z289
Z296
Z296
Z303
Z305
Z343 ASTrade
Z367
Z380
Z381
Z384
Zahid Agro
ZAKŁADY AZOTOW..
ZOT
ZPRMS
Informacje
Rzetelna Firma
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ON-LINE

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1        

Poprzez Sklep on-Line rozumie się sklep prowadzony za pośrednictwem sieci internetowej przez Galvet Sp. z o.o. dostępny pod adresem www.sklep-galvet.pl

1.2

Dane kontaktowe Sklepu on-Line:
Galvet Sp. z o.o.
48-316 Łambinowice,
Sowin 102,
tel: 077 4311747,
e-mail: handlowy@galvet.pl.

 

§ 2

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1
Sklep on-Line służy do dokonywania za pośrednictwem sieci Internet, zakupów produktów rolniczych i innych oferowanych przez firmę Galvet Sp. zo.o.

2.2
Do zakupów w Sklepie on-Line upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, będące osobami fizycznymi lub reprezentujące podmioty prawne.

2.3
Oferta Sklepu on-Line obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy asortymentu z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

2.4
Zamawiający wysyłając do sklepu on-Line Formularz Zamówienia, oświadcza w nim, że zapoznał się z treścią REGULAMINU Sklepu on-Line i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień REGULAMINU, złożone zamówienie zostaje anulowane.

2.5
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez Zamawiającego, otrzymanego drogą elektroniczną Formularza Zamówienia, co równoznaczne jest z upoważnieniem Sklepu on-Line do wystawienia faktury na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin drogą elektroniczną Formularza Zamówienia należy skontaktować się telefonicznie z działem sprzedaży: numer telefonu 077/4311747.

2.6
Sklep on-Line zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji danego zamówienia w ciągu 3 dni roboczych spowoduje anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania 3 kolejnych zamowień, dalsze zamówienia nie zostaną zrealizowane.
2.7
Sklep on-Line przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienie złożone w niedzielę i święta, bądź w inne dni wolne od pracy, rozpatrywane będzie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8
Zamawiający nie może wprowadzać korekty do złożonego już zamówienia.

2.9
Jako potwierdzenie zakupu, Zamawiający otrzymuje fakturę VAT.

§ 3

CENY, ZNIŻKI, PŁATNOŚCI

3.1

Wszystkie ceny podawane w Sklepie on-line są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep on-line zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym.

W przypadku zmiany cen zamówień będących w trakcie realizacji sklep on-line powiadamia o zmianie kupującego, który ma prawo do rezygnacji z zamówienia poprzez powiadomienie sklep on-line pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

3.2
Na kwotę do zapłaty (końcową cenę) składają się.

  • cena produktu,
  • koszt przesyłki uzależniony od formy przesyłki i wielkości zamówienia, podany w kategorii: USŁUGI na stronie głównej sklepu online

3.3

Za zamówione produkty można płacić: gotówką przy odbiorze towaru, w siedzibie Sklepu on-Line bądź przelewem bankowym (przedpłata).


  • § 4

    WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIENIA

4.1

Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze i jest liczony od chwili potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli zamówienie nie zostanie zrealizowane w terminie wtedy nie później niż trzeciego dnia roboczego od złożenia zamówienia Sklep on-line powinien powiadomić zamawiającego.

4.2
Po uzyskaniu informacji z banku o wpływie środków na konto Sklepu on-Line, następuje:

  • wysłanie zamówionych produktów
  • wysłanie faktury.


4.3
Formy odbioru towarów:

  • przesyłka kurierska,
  • odbiór osobisty,

§ 5

UMOWA SPRZEDAŻY, REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY

5.1
Opublikowane na stronie sklepu on-Line informacje są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5.2
Za oświadczenie woli niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży uważa się przesłanie przez Zamawiającego Formularza Zamówienia do Sklepu on-Line. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez Sklep on-Line potwierdzenia zamówienia od Zamawiającego.

5.3
W momencie odbioru zamówionego produktu Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki/ pakietu, w obecności pracownika wydającego towar lub doręczyciela. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamówiony lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie odebrać towaru, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep on-Line, kontaktując się telefonicznie z działem sprzedaży: 077 4311747, 502023236 lub/i e-mailem na adres: handlowy@galvet.pl.

5.4
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki/pakietu, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności dostarczyciela i potwierdzonego przez niego.

5.5
Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać lub zwrócić, koniecznie dołączając opis stwierdzonych  wad oraz fakturę.

5.6
Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, liczonych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, decyduje data stempla pocztowego.

5.7
W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego.

5.8
Zwrot produktów dopuszczalny jest wyłącznie dla produktów nie posiadających śladów użytkowania.

5.9
Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny produktów (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1
Rejestracja nowego konta równoznaczna jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych, realizacji i rozliczenia zamówienia.

6.2
Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz przesyłania informacji o produktach . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6.3
Klient Sklepu on-Line ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: handlowy@galvet.pl.

6.4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.5
Wszelkie spory wynikłe w związku z umową sprzedaży zawartą między Zamawiającym a Sklepem on-Line, rozstrzygane są przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego (Sklep on-Line).
  Dodatkowe informacje Pliki Cookies:
"Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tłumacz Google
Koszyk
...jest pusty

ODSTRASZACZE
Polecamy odstraszacze dzikiej zwierzyny:
Anti-Bissan - 250ml, 1L i 5L
Hukinol - 0,5L
 
Oferta dnia PASZE

podpisujemy kontrakty na:

wysłodki buraczane

śruta sojowa

śruta rzepakowa

Florian - 512 490 068


Specjalistyczna pomoc w żywieniu zwierząt:  

Sebastian Lis
606 210 693

Środki Ochrony Roślin
Jesteś zainteresowany większą ilością 
Środków Ochrony Roślin???
Napisz do mnie:
chemia@galvet.pl
tel. 505 037 870
Wspólnie ustalimy atrakcyjną cenę!

Cennik

HTML   CSV

NIE PRZEGAP!
Aktualności
17-09-2009
Ostatnio przeglądane
Sklep-galvet: sklep rolniczy, zaopatruje gospodarstwa rolne, w produkty od najlepszych producentów. Rolnictwo to coś na czym się znamy. W ofercie karmy cena najniższa na rynku, pasze dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, korzystnie wpływające na wyniki rozrodu zwierząt hodowlanych i nieśność drobiu. Łagodzą objawy i skutki stresu oraz obecność antywitamin w paszy. Nie jednego rolnika zadowoli ogromny wybór oraz wyszukane nasiona roślin bardzo konkurencyjne wysłodki buraczane, doskonałe produkty biobójcze, nawozy cena promocyjna, oraz produkty owadobójcze a także różne środki ochrony roślin ułatwiające uprawę.
Staramy się sprostać oczekiwaniom klienta dlatego poszerzamy swoją ofertę o nowe produkty. Zdajemy sobie sprawę że żywienie zwierząt i uprawa roślin wciąż ewoluuje dlatego kształcimy się i poszerzamy wiedzę w tym kierunku, a to wszystko dla zdrowia waszych zwierząt i roślin!
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Czas wyświetlania strony: 0.181s